LIGE NU:

Regeringen er klar til at droppe omstridt reklameafgift

Hvis regeringen kan blive enig med Enhedslisten og SF om finansieringen, er reklameafgiften død - det vil formentlig mange arbejdspladser hos Color Print i Vadum.

Skatteminister Benny Engelbrecht (S) er klar til at droppe den omstridte reklameafgift, fremgår det af en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Afgiften var aftalt til at blive pålagt husstandsomdelte reklamer fra midten af næste år for at mindske mængden af reklamer og dermed tage hensyn til miljøet.

Det kræver dog, at forligspartierne - SF og Enhedslisten - kan blive enige med regeringen om at skaffe de penge, afgiften skulle have bidraget med til statskassen, på anden vis.

- Når jeg hører forligspartiernes bekymringer, så tager jeg dem naturligvis alvorligt. Derfor synes jeg, det er naturligt at invitere til en fornyet grundig drøftelse.

- Men jeg må selvfølgelig understrege, at en eventuel afskaffelse kræver, at vi finder den nødvendige finansiering, siger Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Det er dog ikke forligspartierne, der primært har udtrykt bekymring om afgiftens konsekvenser.

Det er derimod den borgerlige opposition, der hele tiden har været kritisk over for afgiften, de berørte trykkerivirksomheder og senest fagbevægelsen, der har frygtet, at det vil koste arbejdspladser.

Så sent som ved forhandlingerne om næste års finanslov valgte regeringen, SF og Enhedslisten at beholde afgiften.

SF's Per Clausen forventer, at man kan finde "pengene og miljøkompensationen" et andet sted, skriver han på Twitter, mens SF's skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen i sidste uge overfor Jyllands-Posten slog fast, at "man står ved aftalen".

Provenuet fra reklameafgiften skal egentlig finansiere et tillæg til den grønne check, hvilket blev aftalt som en del af finanslovaftalen for 2012.

Skatteministeriets seneste beregninger viser, at det forventede provenu vil være cirka en tredjedel mindre end forudsat i 2012-aftalen, fordi mængden af reklamer er faldet kraftigere end ventet.