LIGE NU:

Seks ud af ti politianmelder ikke kriminalitet

Seks ud af ti har undladt at melde forbrydelser til politiet. Næsten hver anden tror nemlig ikke, at det gør nogen forskel, at de melder det.

Tyveri, vold og indbrud er blandt de forbrydelser, som oftest ikke bliver meldt til politiet. Men også voldtægt eller voldtægtsforsøg begået af en bekendt eller partner er noget, som 5 procent ikke har anmeldt. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

I undersøgelsen har man spurgt respondenter, som har været udsat for kriminalitet, om de meldte det til politiet. Der er desuden spurgt specifikt ind til, hvilken type kriminalitet, der blev begået, og som altså ikke blev anmeldt.

Det er typisk tyveri og vold, som folk undlader at anmelde, ligesom sexchikane og indbrud også ligger højt på listen over forbrydelser, der ikke bliver anmeldt.

Statistisk set er Danmark et af de mest sikre lande i verden, og de sidste par år har vi set et historisk lavt antal anmeldte forbrydelser. Det bekræfter både politiets statistikker og offerundersøgelser. Samtidig viser internationale målinger, at Danmark samlet set er det femte mest sikre land i verden at leve i.

Ser man på tallene for Nordjylland stemmer de nogenlunde overens med landsgennemsnittet. Dog er der et enkelt tal, der stikker ud. Når det handler om vold i hjemmet, er der seks procent af de adspurgte på landsplan, der ike melder det, mens hele 11 procent af nordjyderne svarer, at de ikke har anmeldt vold i hjemmet.

43 procent af dem, der har undladt at melde en forbrydelse til politiet, fravælger det, fordi de ikke tror, at det ændrer noget. Samtidig er 14 procent bange for, at det vil få værre konsekvenser for dem, hvis de melder forbrydelsen, og 10 procent har droppet det, fordi det var deres partner, der udførte den kriminelle handling.

- Selvom man tror, at en anmeldelse ikke vil ændre noget, så er det vigtigt, at man alligevel melder forbrydelsen til politiet. Det er naturligvis ikke muligt for politiet at opklare al kriminalitet, men det kan også have andre konsekvenser, hvis man ikke melder det, blandt andet i forhold til hvordan forsikringen dækker. Der er det ofte nødvendigt at have dokumentation for hændelsen og forløbet, eksempelvis med en politianmeldelse, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Det er dog ikke partout en særlig dansk adfærd, at mange ikke går til politiet. En norsk undersøgelse fra 2015 viste præcis samme tal som i Danmark. Altså at seks ud af ti har droppet at anmelde en forbrydelse til politiet.

- Det er interessant men ikke så overraskende, at vi på denne måde ligner nordmændene. Det viser, at vi har nogle af de samme udfordringer, og at det er svært at sætte ind med tiltag, der kan afhjælpe den sidste del af den kriminalitet, vi ser i vores samfund. Jeg håber dog, at vi i fremtiden ser flotte resultater af det gode forebyggende arbejde, der laves i Danmark, så både den anmeldte og uanmeldte kriminalitet vil falde endnu mere, siger Henrik Sagild.

Om undersøgelsen