Skolestruktur i Hjørring Kommune til høring

Kommunens Børne- og Ungdomsudvalg besluttede i aftes, at sende forslag om fremtidig struktur for folkeskolerne, til høring.

Udvalget indstiller bl.a. :
der etableres fælles ledelse i skolecentre, flere skoler med én ledelse.
Fasedelt skole, organisere undervisningen i grupper af årgange.
Der er ikke foreslået nedlæggelser af skoler.
Høringsfristen kører indtil d. 12.10.07
Herefter er det planen, at Byrådet skal behandle sagen d. 18.12. og den nye struktur forventes etableret 1.8.08