LIGE NU:

Snavsede tænder kan ende med dødsfald

Aalborg Kommunes tandplejere sætter fokus på de ældres og de handicappedes tænder.

Aalborg kommunes tandpleje vil gerne i fællesskab med plejehjemmene og boenhederne gøre en større indsats for at bedre tandsundheden blandt de ældre og handicappede. På mange plejehjem har hjemmetandpleje nemlig været lavt prioriteret og mange ældre takker nej til hjælp med tandbørsten fordi de mener at de selv at de kan børste.

En stor svensk undersøgelse viser imidlertid, at 77,5 procent af plejehjemsbeboerne har behov for hjælp til tandbørstning, men kun 6,9 procent modtager denne hjælp. Det har inspireret Aalborg Kommune til at udvikle et e-learningsprogram, der giver medarbejderne mulighed for at få viden om tandsygdomme.

Skadelige bakterier kan forårsage lungebetændelse og hjertekarsygdomme, hvilket i værste fald kan forårsage dødsfald.