Stop for gratis reklamer

NT har brug for egen markedsføring i busserne

Velgørende organisationer får i fremtiden sværere ved at få tildelt gratis reklameplads i NTs busser, sådan som de hidtil har haft mulighed for.

Trafikselskabet vil fremover selv bruge pladsen, og det går også ud over kommunernes muligheder for at få opsat budskaber i bussen. Det oplyser P4 Nordjylland.

- Vi i den kollektive trafik har brug for at markedsføre os selv, forbedre vores image og få solgt vores produkter. Derfor vil vi i højere grad selv gøre brug af den del af pladsen, som vi råder over, i stedet for bare at stille den til rådighed for andre organisationer, som der har været tradition for, siger direktør Christian Roslev.

Samtidig vil NT bruge færre penge på dyre annoncer i medierne, og i stedet satse på enkelte større kampagner.