Stor beslaglæggelse af hash i Aalborg

10,5 kilo hash blev 19. februar i år beslaglagt på grønlandshavnen i Aalborg.

Skat?s narkohund Frigg markerede i forbindelse med en rutinekontrol, i pakhusene, på en palle med byggematerialer. Hashen var skjult mellem nogle keramiske fliser. Sagen blev straks overgivet til politiet.

Hashen blev fjernet fra forsendelsen, hvorefter godset blev forsendt til modtageren i Grønland. Her kunne man så pågribe ham, da han ville afhente varerne.

Modtageren er nu idømt 4 års anstaltsanbringelse og har fået konfiskeret 1,9 mio kroner for indsmugling af op til 29 kilo hash - som har en handelsværdi i Grønland på omkring 20 mio. kroner. Han har dog anket dommen til Grønlands Landsret.