LIGE NU:

Størst fald i ledigheden i Nordjylland og hos kvinder

Ledighedstallene for Nordjylland i november måned 2007 viser, at ledigheden falder hurtigere for kvinder end for mænd. Elektrikerne har den laveste ledighed på kun 0,3 procent. Magistrene har fortsat den højeste ledighed på 5,8 procent.

Størst hos kvinderne
Ledigheden for kvinder er faldet med 45 procent i forhold til november måned forrige år.
I samme periode faldt den med 43 procent for mændene. Det større fald i ledigheden for kvinder betyder, at de nu er ved at indhente "efterslæbet" i ledighedsfaldet.

Få ledige
Der er 8.275 fuldtidsledige i region Nordjylland, i forhold til november måned 2006 er antallet reduceret med 6.440, hvilket svarer til et fald på 44 procent.

2,9% ledige
Ledigheden for de forsikrede er på 2,9 procent, og det er et fald på 2,0 procentpoint i samme periode.

Størst fald i Nordjylland
Nordjylland er stadig den region i Danmark, der har det største procentvise fald i ledigheden - som tidligere nævnt er det på 44 procent, hvor reduktionen på landsplan er på 31 procent.

Forskellen bliver mindre
Dette betyder, at ledigheden fortsætter kursen mod den gennemsnitlige ledighed for hele landet. Historisk har ledigheden i Nordjylland altid været højere end landsgennemsnittet, men forskellen bliver stadig mindre.

Ledige mænd 2,2%
Ledigheden for de nordjyske mænd er nede på 2,2 procent af de forsikrede ledige, hvilket er et fald på 1,4 procentpoint på et år.

Ledige kvinder 3,6%
Kvindernes ledighed er på 3,6 procent, og det er et fald på 2,7 procentpoint på et år.

Hvis de vil vide mere
Se de nye nordjyske ledighedstal - opdelt på kommuner, køn, alder og forsikringskategori på nedenstående link.