LIGE NU:

Sundhedsaftaler klar i Region Nordjylland

Der er indgået aftaler mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner - en for hver kommune. En række ting er ens i alle aftalerne, men der er også specielle opgaver i hver enkelt aftale, der er unik for netop den kommune.

Godkendes af Sundhedsstyrelsen
Regionen og kommunerne er som sagt blevet enige om aftalerne.
Nu skal de sendes til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen.

Et godt forløb
- Det har været et godt forløb, vi har haft med kommunerne, hvor borgerne hele vejen igennem har været i centrum, siger regionsrådsformand Orla Hav.

Det er meget positivt, at vi er kommet så godt i gang med samarbejdet, for det er der jo sat ekstra fokus på i forbindelse med strukturreformen.

Kommunerne er glade
Også kommunernes mand, Morsøs borgmester Egon Plejdrup Poulsen, der er formand for Kommune Kontaktrådet i Region Nordjylland, er godt tilfreds med resultatet.

- Kommunerne kommer jo til at påtage sig nye sundhedsopgaver efter kommunalreformen. En del af dem kræver et godt samarbejde med regionens sygehuse, så det er godt, at vi nu får det formaliseret.
Dermed har vi også et godt grundlag for, at samarbejdet og aftalerne hele tiden kan udvikle sig løbende.

En bunden opgave
Sundhedsaftalerne er en bunden opgave fra staten.
I Sundhedsloven står der nemlig, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne er forpligtet til at indgå aftaler om at løse opgaverne på sundhedsområdet.

Aftalerne omfatter de opgaver og indsatser på sundhedsområdet, som går på tværs af de to niveauer - region og kommune.

Det vil sige, at aftalerne omfatter samarbejdet mellem regionens sygehuse og kommunerne, samt samarbejdet mellem praksissektoren (fx praktiserende læger) og kommunerne:

Seks obligatoriske områder<4/b>
Der er seks obligatoriske områder, som alle sundhedsaftaler skal omfatte. Det er:

  • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
    Indlæggelsesforløb

  • Træningsområdet

  • Hjælpemiddelområdet

  • Forebyggelse og sundhedsfremme - herunder patientrettet forebyggelse

  • Indsatsen for mennesker med sindslidelser.
  • Sundhedsaftalerne kan ses på www.rn.dk