LIGE NU:

Tobis-kvoter forhøjes

Fiskeriet efter tobis kan begynde den 1. april med en betydelig forhøjelse af kvoten, sikrer en ny EU-aftale.

Der er godt nyt for industrifiskere, der kan glæde sig over, at de nu må fange syv gange så mange tobis, og at de må begynde fiskeriet den 1. april.

På et møde i Bruxelles er EU's 27 fødevareministre blevet enige om at hæve EU's kvote, så danske fiskere kan fiske 249.000 ton tobis i år mod omkring 34.000 ton i 2012.

- Jeg er rigtig glad for, at mine EU-kolleger har lyttet til de danske ønsker, så fiskerne hurtigt kan gå i gang med at fange tobis.

- Og så er det dejligt, at vi kan fange mere end syv gange så mange tobis som sidste år samtidig med, at vi bevarer et bæredygtigt fiskeri, siger fødevareminister Mette Gjerskov (Soc.Dem.).

Danske fiskere sidder på næsten hele EU's samlede kvote, og de kan glæde sig over, at kvoten kommer tilbage til samme niveau som tidligere.

I 2012 var der skruet helt ned for kvoten, fordi et prøvefiskeri viste, at bestanden var usædvanligt lille.

I 2011 var indtjeningen på tobis 455 millioner kroner, men året efter var den helt nede på 99 millioner.

Den lavere indtjening var den primære årsag til, at bruttoindtjeningen på fiskeriet generelt faldt med ni procent.

I slutningen af februar offentliggjorde Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, sin rådgivning, der anbefaler en samlet kvote på 322.000 ton i 2013.

/ritzau/