LIGE NU:

Unger i alle tre kongeørnereder

Det går støt fremad for den genindvandrede kongeørn. I år er der unger i alle tre reder i det nordlige og østlige Jylland.

For første gang er der unger i alle de tre beboede kongeørnereder i Danmark. Der er i år fløjet fire unger ud fra de tre reder, som ligger i det nordlige og østlige del af Jylland.

Dermed har landets bestand af kongeørne fostret 15 flyvefærdige unger, siden den store rovfugl sensationelt
genindvandrede i 1999.

Kongeørnenes reder ligger i Høstemark Skov i Lille Vildmose, på en lokalitet nord for Limfjorden og ved Mariager Fjord. Det erfarne par i Høstemark Skov har siden 2003 fået seks unger på vingerne, en hvert år, oplyser Tscherning Clausen, som samler alle oplysninger om kongeørne i Dansk Ornitologisk Forenings projekt "Danmarks truede og sjældne ynglefugle".

- Vi har gjort den erfaring, at rutinerede kongeørne med veletablerede territorier lægger æg meget tidligt på sæsonen og derfor får deres unger ud på de første flyveture i løbet af juli. I hvert fald, hvis vinteren er mild. De første år med ynglende kongeørne skulle vi helt hen i august, før ungerne viste sig over skovene, siger Tscherning Clausen.

Han opfordrer folk til at tage hensyn til ynglende kongeørne ved kun at betragte dem på afstand. De store rovfugle er sårbare over for forstyrrelser i det tidlige forår og i ugerne efter, at ungerne har forladt reden.

Unge, urutinerede ørne er lette at skræmme, og det øger risikoen for, at de kommer ud for et uheld.
For eksempel kan de dumpe ned i skovbunden, hvor de kan blive ædt af ræve.

Tre af årets fire kongeørneunger er blevet ringmærket som led i et pilotprojekt under Zoologisk Museum, der skal skaffe viden om den voksende bestand. Man ved kun ganske lidt om, hvordan fuglene spreder sig i landskabet, og hvor gamle de bliver.

En fjerde ørnelokalitet er måske på vej i Thy, hvor Danmarks første nationalpark indvies den 22. august.

Klithederne og plantagerne syd for Hanstholm har ifølge ornitologer potentiale til at blive et af nationens faste terræner for ynglende kongeørne. Der bliver i hvert fald jævnligt observeret kongeørn over de vidtstrakte klitheder på Jyllands nordvestlige hjørne.