LIGE NU:

Varmesag fra Hjørring er slut

Hjørring Varmeforsyning og Naturgas Midt-Nord har i fællesskab besluttet at afslutte sagen om varmeværkets produktion.

Naturgas Midt-Nord har besluttet sig for at trække erstatningskravet om et millionbeløb tilbage. Det skyldes, at de grunde, som Naturgas Midt-Nord har haft til at stævne Hjørring Varmeforsyning, ikke længere er aktuelle. Energistyrelsen har nemlig præciseret reglerne siden sagens begyndte.

Naturgas Midt-Nord krævede ellers 13. millioner kroner i erstaning, fordi de mente at Hjørring Varmeforsyning brød loven ved at fyre for meget med træpiller, frem for naturgas i det nye kraftvarmeværk.

Hjørring Varmeforsyning glæder sig over at der er indgået forlig i sagen. Hver part betaler sagens omkostninger.