LIGE NU:

Verdens hurtigste fugl yngler nu i Nordjylland

Vandrefalke har slået sig ned på Nordjyllandsværket og har for første gang ynglet nord for Limfjorden.

Nordjyllandsværket har fået nye og ganske særlige beboere. For første gang er to flyveklare vandrefalke nemlig blevet udklækket nord for Limfjorden. Det fortæller Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse. 

Vandrefalken er ikke en hvilken som helst slags fugl. Det er nemlig en rovfugl, der kan dykke med en fart på helt op til 389 kilometer i timern. Det gør falken til verdens hurtigste fugl.

Rovfuglen har de mest optimale leveforhold på stejle klippesider og klinter, og derfor ses de ofte på Bornholm og Møn. Men kraftvarmeværker kan også fungere, så længe der er fred og ro.

Den del af Nordjyllandsværket, som fuglene har bygget rede i, skal rives ned om nogle år. Men direktør for Nordjyllandsværket, Jesper Høstgaard Jensen, siger i pressemeddelelsen:

- Vi vil i samarbejde med ornitologerne meget gerne sætte en redekasse op et højt sted på værket, hvor falkene kan være trygge. Fuglene skulle jo gerne blive her. 

Der findes også ynglepar på Fynsværket, Kyndbyværket ved Roskilde Fjord og Stigsnæsværket på Sydvestsjælland.