LIGE NU:

Rebild hylder kunster-bysbarn med særudstilling

Rebildcentret har skabt en ny særudstilling i anledning af 150 året for billedhuggeren Carl Johan Bonnesens fødsel

Særudstilling lige nu på Rebild centret. Det er en særlig hyldest til den himmerlandske billedhugger Carl Johan Bonnesen, som måske mest er kendt for sin rytterstatue af Kong Christian den niende, der står i Aalborg. Men Bonnesen er husket på hjemegnen og betegnes som rygraden i Rebildcentrets samling, der netop nu viser mindre værker af kunstneren i anledning af 150 året for hans fødsel

Carl Johan Bonnesen blev født i Aalborg i 1868 og drog som ganske ung til København, hvor han blev uddannet billedhugger på kunstakademiet. Han havde så stor succes som kunstner, at han blev kaldt ”Lykkeprinsen fra Aalborg”. Sammen med blandt andre hans kollega Anders Bundgaard fra Ersted tilbragte han, efter akademiet, en tid i Paris, hvor de videreudviklede deres kunstneriske kompetencer, de bosatte sig derefter begge i København, de konkurrerede og kom ofte begge med skitseforslag, når der skulle skabes et nyt kunstværk til det offentlige rum, og i dag står de to billedhuggeres originale gipsskulpturer side om side under jorden i Thingbæk Kalkminer.

Til forskel fra Bundgaard, som elskede sin hjemegn, hvor han købte Thingbæk Møllegård og skabte Thingbæk Kalkminer, vendte Carl Johan Bonnesen ryggen til sin fødeby. Da Carl Johan Bonnesen døde, arvede hans datter, Gudrun Mangor faderens atelier fyldt med skulpturer i gips. Hun ønskede, at faderens livsværk skulle forblive samlet og offentligt tilgængeligt, og indgik derfor en aftale med Aalborg Kommune, som lovede at etablere et museum for Bonnesen og desuden støbe en række af hans værker i bronze og opstille dem i billedhuggerens fødeby. Museet er aldrig blevet til noget, men bronzeskulpturerne blev opstillet, og kan opleves i parker og på pladser i den nordjyske hovedstad den dag i dag. 

Den nye Bonnesen-udstillingen består af mindre figurer i såvel gips som bronze, terrakotta og porcelæn. Derudover kan man naturligvis opleve ”Rytteren”, ”Maria med Jesusbarnet”,  ”Jeanne d’Achs tilfangetagelse” og de øvrige Bonnesen-skulpturer i fuld størrelse i minerne.