Foto: TV2 Nord

Regionen vil undersøge omstridt grund i Terndrup for kviksølv

Et mere end 50 år gammelt kviksølv-udslip får nu Region Nordjylland til at undersøge omstridt tidligere sygehusgrund i Terndrup nærmere for forurening..

Region Nordjylland har besluttet, at den omstridte tidligere sygehusgrund i Terndrup skal undersøgelse for eventuel kviksølvforurening. 

03:37

Den gamle sygehusgrund i Terndrup er måske forurenet med kviksølv

Luk video

Beslutningen er taget efter et møde med den tidligere overlæge på stedet, Aage Astrup, som har fortalt om forhold på sygehuset tilbage i 1960erne, der kan betyde, at der er kviksølvforurening på stedet.

Aage Astrup var overlæge på Terndrup Sygehus i perioden 1957-85, og han har forklaret, at der  i 1960’erne var laboratorium i det nordvestlige hjørne af sygehuset – i et ”indhak” ud mod parkeringspladsen.

06:50

Ny usikkerhed omkrinjg den forurenede sygehusgrund i Terndrup får nu utilfredsheden i byen til at vokse. Formanden for Terndrup Vandværk forlanger sikkerhed for sit grundvand, og det tidligere sygehus naboer forlanger tilkørselsvejen repareret.

Luk video

Læs også Region Nordjylland forsøger at sælge forurenet grund

Til dette laboratorium var tilføjet en lille interimistisk udbygning ud mod parkeringspladsen – udført med bræddegulv – formentlig med ferniserede planker – placeret på strøer direkte over bar jord. Der var altså ikke i denne udbygning fast gulv i form af betongulv,  ligesom der ikke var kælder under denne del af bygningen.

I denne udbygning foregik der bl.a. udvejning af kviksølv – og i udbygningen var der placeret et apparat, der blev anvendt til analyser. Det var et såkaldt Van Slykes apparat, som indeholdt en del kviksølv. Apparatet var placeret på et bord. På et tidspunkt væltede apparatet, hvorved der flød kviksølv ud af apparatet – vurderet til en-to liter. Kviksølvet løb ned på gulvet – og sivede ud mellem brædderne og ud på bar jord.

Astrup husker ikke, om noget af kviksølvet blev tørret op – men han mener ikke, at man gjorde forsøg på at fjerne eller opsamle kviksølvet udenfor. Man havde jo på det tidspunkt ikke en opfattelse af, at kviksølv var et farligt stof.

 

00:35

Efter pres fra Rebild Kommune og bekymrede borgere er Region Nordjylland nu gået med til igen at rense den omstridte sygehusgrund i Terndrup.

Luk video

Uheldet skete formentlig i ca. 1965-1970, og dermed inden laboratoriet i 1970-1975 blev flyttet længere mod syd i bygningen – hvor det kan ses på de bygningstegninger, som blev fremlagt under mødet.

I dette sidstnævnte laboratorium var der fast gulv med beton og afløb – men det var altså ikke tilfældet, hvor uheldet skete.

Kloakker under sygehuset var udført på tidspunktet for uheldet, og det ser ud til på kloaktegninger, at der var et afløb i bemeldte oprindelige laboratorium med udbygningen – men et sådant afløb ville ikke kunne opfange det udstrømmende kviksølv, hvis det var foregået som beskrevet.

 

Læs også Konservative: Regionen skal betale for forurenet grund

 

Daværende laboratoriechef i Nordjyllands Amt lavede kontrolanalyser på laboranterne i nogen tid efter uheldet for at følge, om uheldet gav anledning til øgede kviksølvkoncentrationer fra dampe. Laboranterne havde ikke taget skade – selvom de dog havde ”fået lidt rigeligt” dampe - som det hedder.

På denne baggrund vurderer Region Nordjylland, at det er nødvendigt med specifikke kviksølvmålinger på det udpegede sted. Region Nordjylland forventer at gennemføre disse målinger ved ekstern rådgiver Niras i løbet af fire-seks uger – efter samtykke hertil fra grundens ejer IF Group. 

Den tidligere sygehusgrund i Terndrup har gennem længere tid ligeledes været i søgelys på grund af mistanke om en anden forurening, nemlig olieforurening.

Der er udarbejdet en rapport fra GEO om dette, og den har netop fastslået, at den oprindelige olieforurening, der var på stedet, nu er fjernet. Regionens Jordforureningskontor vil nu tage stilling til, om ejendommen for så vidt angår denne forurening kan udgå af kortlægningen som forurenede steder.

Til gengæld er den olieforurening fra en olieudskiller, hvor Rebild Kommune har udstedt påbud om fjernelse af,  endnu ikke fjernet. Der er indgået aftale med IF Group om fjernelse af forureningen, men arbejdet er endnu ikke gennemført.