Seneste nyt:

Diana ragede uklar med sin læge: Mener hun efterfølgende blev nægtet behandling

En kvinde fra Kvissel er som patient blevet smidt ud af sin læges praksis. Det sker efter, at kvinden her på TV2 Nord for nylig kritiserede lægen for at have udleveret personlige oplysninger til et forsikringsselskab i forbindelse med en arbejdsskadesag.

Diana Christiansen sunder sig ovenpå et uventet hårdt opgør med sin læge – et opgør der endte med, at hun følte sig smidt ud som patient.

- Jeg havde brug for hjælp, fordi jeg havde brækket mit haleben, men min læge ville ikke behandle mig. I stedet fik jeg besked på at finde en anden læge. Det endte dog med, at hun gik med til at se på mig dagen efter, fortæller Diana Christiansen.

Fik skæld ud

Diana kom på kant med sin læge, fordi hun for nylig stod frem på TV2 Nord. Hun mente, at hendes læge havde udleveret personfølsomme oplysninger til et forsikringsselskab i forbindelse med en arbejdsskadesag. Den kritik fik altså konsekvenser for hende som patient.

- Da jeg næste gang kom til læge fik jeg skæld ud i 45 minutter. Hun tog det meget nært og personligt, at jeg havde udtalt mig på tv og ville have, at jeg skulle skifte læge, siger Diana Christiansen.

Video: Se eller gense det første indslag med Diana Christiansen

Men en læge kan ikke tvinge en patient til at skifte læge. Hvis lægen ønsker at skille sig af med patient, har lægen pligt til at behandle patienten, indtil der er fundet en ny læge. Det er også lægens pligt at orientere Region Nordjylland, så en ny læge kan blive udpeget. Per Larsen, der er sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti og medlem af regionsrådet siger:

- Det er lægen, der er den professionelle i det forhold. Man kan ikke bare stritte patienterne ud, fordi man ikke bryder sig om dem, eller fordi der er en tvist. Det er heller ikke nogen begrundelse, at patienten har udtalt sig kritisk på TV. Der skal faktisk være tale om grove tilfælde, før en læge kan frasige sig patienter, så jeg synes ikke, der er tale om professionel adfærd fra lægens side i dette tilfælde.

Diana Christiansen har klaget over sin læge til både Region Nordjylland og Patientklagenævnet og afventer nu svar.

- Jeg har ikke noget imod min læge som person og kunne godt lide at have hende som læge, men det er klart, at hvis hun ikke kan lide mig længere, er jeg nødt til at skifte læge, siger Diana Christiansen.

Uenighed om forløbet

Det bliver det såkaldte Samarbejdsudvalg for Almen Praksis i Region Nordjylland, der skal tage stilling til, om Diana Christiansens læge havde belæg for at frasige hende som patient. Det er et udvalg, hvor både politikere og fagfolk tager stilling til sagen.

Diana Christiansens læge Vesna Djordjevic har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men har sendt denne udtalelse via de praktiserende lægers organisation PLO:

Jeg kan oplyse, at jeg i den konkrete sag har videregivet relevante oplysninger til forsikringsselskabet, efter patienten havde givet samtykke – helt i overensstemmelse med den almindelige procedure for dette. Jeg kan desuden oplyse, at jeg ikke har ”frasagt mig” patienten. Patienten og jeg har haft en dialog, hvor vi blev enige om, at hun skulle skifte læge, da hun offentligt har udtalt, at hun ikke længere har tillid til mig som læge. Jeg har ikke yderligere kommentarer.

Antallet af behandlede frasigelsessager for 2019 og 2020:

Frasigelse af patienter er reguleret i Overenskomst om almen praksis §§ 9 og 10:


Den normale procedure i en frasigelsessag er, at pågældende læge/lægehus kontakter regionen med henblik på frasigelse af en patient enten efter §§ 9 eller 10, alt afhængig af den konkrete situation. Såfremt Samarbejdsudvalget træffer afgørelse om, at frasigelsen er berettiget, har patienten mulighed for at påklage denne afgørelse til Landssamarbejdsudvalget.