LIGE NU:

Dom i OW Bunker-sagen: Lars Møller skal i fængsel i et år og seks måneder

Den tidligere direktør i OW Bunkers datterselskab skal betale sagens omkostninger, og han må ikke indtræde i fremtidige bestyrelser.

Retten i Aalborg har netop afsagt sin dom i sagen om Lars Møller, der var tiltalt for groft mandatsvig for 645 millioner kroner i forbindelse med OW Bunkers konkurs.

Lars Møller er idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel.

Ifølge retten kan Lars Møller ikke dømmes efter paragraf 280, som han ellers var tiltalt efter, da retten ikke vurderer, at han har haft et berigelsesforsæt.

Lars Møller er i stedet dømt efter den mildere paragraf 299, hvor strafferammen er halvandet års fængsel, så straframmen er altså udnyttet fuldt ud.

Udover fængselsdommen er Lars Møller dømt til ikke at kunne deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed hverken i Danmark eller udlandet uden at hæfte personligt.

Lars Møller skal også betale sagens omkostninger. Han er dog ikke idømt erstatningsansvar ved dagens dom, men det kan der blive tale om ved eventuelle senere civile søgsmål.

Lars Møllers advokat oplyser, at man udbeder sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

Med dommen i dag bliver der sat et endegyldigt punktum på en sag, der har trukket store overskrifter landet over de seneste mange måneder.

Straffesagen mod Lars Møller er den eneste sag, der kommer i kølvandet på OW Bunkers konkurs.

Anklageren gik efter fem års fængsel

Anklagemyndigheden havde krævet mindst fem års fængsel til Lars Møller på grund af beløbets enorme størrelse. 

Lars Møller var som direktør i datterselskab til OW Bunker, Dynamic Oil Trading, anklaget for mandatsvig for 645 millioner kroner i forbindelse med OW Bunkers konkurs. 

Den tidligere direktør er tiltalt for at have givet alt for store kreditter med det formål selv at tjene flere penge. Kreditterne er i følge anklageren givet, uden at ledelsen for OW Bunker i Nørresundby kendte til det. 

Inden sit konkurs handlede OW Bunker med brændstof til skibe og var på et tidspunkt Danmarks andenstørste virksomhed målt på omsætning. OW Bunker blev grundlagt i 1980 og havde sit hovedsæde i Nørresundby.

Forsvareren mente, Lars Møller skulle frifindes. Forsvareren fremlagde i retten 15-16 forskellige informationskilder, hvor ledelsen kunne følge med i, hvad Lars Møller foretog. 

Den tidligere direktør i et OW Bunker-datterselskab, Lars Møller, er idømt halvandet års fængsel for at have medvirket til at påføre aktionærer og virksomheden store tab.