00:34

Foto: Ib William Christensen

1 af 2

Miljøministeren sætter sig på nordjysk skifergas

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) kommer nu Frederikshavn Kommune til undsætning: Spørgsmålet om efterforskning efter skifergas skal ikke længere afgøres af kommunen, men af Miljøministeriet.

Det skriver Politiken søndag.

- Skifergasspørgsmålet er helt klart et nationalt og ikke et kommunalt anliggende, og råstofferne i undergrunden ejes af staten. Derfor vil en eventuel fremtidig miljøtilladelse til efterforskning med frakturering blive afgjort i Miljøministeriet, siger Kirsten Brosbøl til Politiken.

Frakturering er en proces, hvor en blanding af vand, sand og kemikalier sprøjtes ind i skiferlag tre-fire kilometer nede i jorden og flækker dem for at frigive naturgas.

I den nuværende skifergassag i Nordjylland har Frederikshavn Kommune været ansvarlig miljømyndighed for den indledende prøveboring, som det franske energiselskab Total har søgt om at gennemføre. Kommunen ville normalt også have ansvaret for at give tilladelse til at bruge frakturering i undergrunden under markerne ved landsbyen Dybvad, som er næste skridt i efterforskningen. Det ændres nu med de nye regler.

Dette er et åg, der lettes fra vores skuldre, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) til Politiken.

Sagen har været besværlig både politisk og administrativt. Kommunen har allerede brugt over 1.500 timer på skifergas i den tekniske forvaltning, og borgmesteren mener, at sagen skulle have ligget et andet sted lige fra starten.

Kommunen forventer dog fortsat at spille en væsentlig rolle som myndighed. Dels skal den give en række andre tilladelser til skifergasudvindingen om forhold, der vedrører blandt andet støj, spildevand og trafik. Dels vil den være en central høringspart i den miljøvurdering (VVM), som staten nu skal lave.

- Det er vores kommune, det er os, der bor her, det er vores natur - så vi passer godt på den. Og vi vil også være med til at træffe de fremtidige beslutninger. Så vi giver ikke staten en blankocheck til at beslutte, hvad de vil, siger borgmester Birgit S. Hansen til Politiken.

Hun bakkes op af miljøordfører for Venstre, Henrik Høegh:

- Det må ikke blive på brostenene i København, at alle beslutninger om Frederikshavn bliver truffet, siger Henrik Høegh til Politiken.

Juraprofessor Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet ser ændringen som led i en større trend, hvor staten løbende inddrager sagsområder, som man vurderer er af national interesse. Og hun finder udviklingen helt logisk.

- Kommunerne er for små og sagerne for upopulære til, at kommunerne har lyst til at have dem. Den aktuelle ændring med skifergas er derfor bare mere af samme skuffe. Modstandere af en konkret afgørelse vil selvfølgelig sige, at de bliver kørt over af København - men fagligt set er det logisk, at staten laver miljøvurderingen, siger Ellen Margrethe Basse til Politiken.

Det var den tidligere VK-regering, som i 2010 gav det franske olieselskab Total og statens egen Nordsøfonden tilladelser til at efterforske og indvinde skifergas i 40 danske kommuner. Total ønsker at starte sin første prøveboring ved Dybvad inden for få måneder.