Miljø- og Fødevareministeriet estimerer, at danskerne forbruger 500.000 tons plastik om året. Nu skal dét tal halveres, lyder det i ny handlingsplan.

Der skal pant på juice og forbud mod gratis poser, mener regeringen

Miljø- og Fødevareministeriet estimerer, at danskerne forbruger 500.000 tons plastik om året. Nu skal dét tal halveres, lyder det i ny handlingsplan.

I samarbejde med tv2.dk

- Skal du bruge en pose? 

I fremtiden skal et ja til dét spørgsmål afføde en pengeopkrævning. 

Sådan lyder det i ét af i alt 27 initiativer, der samlet danner regeringens nye plasthandlingsplan. Udspillet indeholder blandt andet et forbud på gratis plastikposer og en udvidelse af pantsystemet, som vi kender det. 

 Du skal til at have din pose med hjemmefra, når du skal på indkøb, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til TV 2. 

Tidshorisonten 

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet indsamler og genanvendes cirka en tredjedel af danskernes plastikemballageaffald.

Erhvervslivet skønnes til at stå for 55 procent af den indsamling og genanvendelse, mens husholdningerne står for 17 procent - og det er for lidt, lyder det fra ministeren. 

- Forudsætningen for handleplanen er, at vi ser på hele den livscyklus, plastikken har, siger Jakob Ellemann-Jensen, som vil halvere danskernes forbrug af plastikposer.

- Vi skal se på plastik som en ressource i stedet for affald, for vi brænder alt for meget af det.

På EU-plan er målet, at medlemslande skal genanvende 50 procent af deres plastforbrug. Målet skal være nået i 2025. 

Kommuner skal sortere ens

Lysten til at sortere og genanvende plastikaffald er da også udbredt blandt danskerne.

I en Megafon-måling lavet for Politiken og TV 2 tidligere på året svarede 89 procent, at de mente, det var vigtigt at sortere plast i husholdningen.

På nuværende tidspunkt er der dog stor forskel på, hvordan affaldssorteringen fungerer ude i de enkelte kommuner. Det betyder ifølge miljø- og fødevarerministeren, at der ikke bliver genanvendt nok plastik. 

Derfor er standardisering af kommunernes plastsortering også en del af regeringens nye plasthandleplan. 

- Vi har 98 kommuner, og de skal sortere på en ensartet måde, så vi kan skabe et marked for brugt plastik, siger Jakob Ellemann-Jensen. 

En begejstret plastindustri 

Netop ensretningen af plastsortering ude i kommunerne er noget, som brancheforeningen for danske plastvirksomheder har spejdet længe efter. Derfor vækker den del af regeringens handleplan begejstring hos administrerende direktør Thomas Drustrup. 

- Vi skal allesammen begynde at opføre os anderledes, når det kommer til genanvendelse af plast. Derfor er det vigtigt, at vi alle som forbrugere tager del i det, men i høj grad også at politikerne gør det ved at lave en struktur, som gør det let for den enkelte dansker at sortere. 

Til gengæld er direktøren ikke overbevist om, at et forbud mod tynde plastikposer er en rigtig løsning. Han mener, at et forbud er "et kraftigt værktøj at tage i anvendelse", fordi plastikposer ikke er så stort et problem, som nogle vælger at gøre dem til. 

- Det er for mig lidt at løse et problem, der ikke er der. 

S frygter en fiasko

Onsdagens plasthandleplan vækker dog skuffelse hos oppositionen. Ifølge miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) har det været flere måneder undervejs. Derfor havde han forventet mere af de 27 initiativer, der i dag er blevet lagt ud. 

- Det er uambitiøst og ukonkret, siger Christian Rabjerg Madsen til TV 2.

Ordføreren peger særligt på initiativet om, at kommuner i fremtiden skal sortere mere ensarteret. Han mener, at regeringen også burde starte en dialog med virksomhederne om at bruge mere genbrugsplast og sortere de former for plast, de bruger.

- Jeg frygter, at man med det her udspil får en fiasko.

Plasthandleplanens punkter

  • Pant på juice og saft

Fra 1. januar 2020 ønsker regeringen at udvide pant- og retursystemet ved at inføre pant på juice og saft.  Ifølge handlingsplanen vil det udvidede retursystem betyde, at yderligere 52 millioner stykker emballage årligt vil blive genanvendt. 

 

  • Tynde plastikposer forbydes

Det skal være slut med at få udleveret en gratis pose, når du skal fragte dine pizzaer hjem, købe 10 æbler hos grønthandlen eller shoppe dine julegaver.  - Vi skal væk fra brug og smid væk. Derfor forbyder vi de poser, som typisk ikke bliver genbrugt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

 

  • Alle skal sortere plastik ud fra samme standarder 

I dag kan der være stor forskel på kravene til sortering af plast afhængigt af, hvilken kommune du er bosat i. Men det skal være slut, lyder det nu fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

En del af regeringens plastikhandleplan går nemlig på at standardisere sortering og indsamling af plastaffald i samtlige af landets kommuner. 

 

  • Mikroplast i kosmetik forbydes
  •  

De seneste år er det flere gange blevet påvist, at mikroplast kan forårsage alvorlige skader hos dyr - og i 2018 har forskere for første gang fundet plast i et menneske.

 

For at mindske udledningen af mikroplast vil regeringen nu forbyde det i kosmetiske produkter, der vaskes af huden og ender i afløbet, såsom skrubbecremer. 

Det midlertidige forbud vil gælde fra senest 1. januar 2020, lyder det fra ministeriet.

 

  • Nationalt plastikcenter

 

Et nationalt plastikcenter skal skabes og fungere som samlingspunkt for den danske plastikindsats, lyder det i handlingsplanen. Plastikcenteret vil få til formål at at opbygge viden om plastik og sikre formidling til borgere og virksomheder. 

 

I samarbejde med tv2.dk