LIGE NU:

Proppen skal tilbage i badekarret: 100 år gammel grøft dækkes til i Nationalpark

Tildækningen af en 100 år gammel grøft skal give mere vild natur i Nationalpark Thy.

En gammel grøft, der går stik gennem Nationalpark Thy ved Svan-kjær bliver nu dækket til, knap 100 år efter nogen havde besværet med at graven den. Tildækningen er en del af et naturgenopretningsprojekt, der på sigt skal skabe mere vild natur i nationalparken.

- Grøfterne bliver lukket, og så påvirker det ca. 32 hektarer herude, som bliver vådere, siger Anna Worm, der er naturprojektleder i Nationalpark Thy

Tirsdag satte gravemaskinen for første gang skovlen i jorden i nationalparken.

- Ved at vi holder op med at dræne arealet ved at lukke grøften, så forbedrer vi tilstanden på det her areal. Så leverer vi på EU-skala. Der har Danmark et særligt ansvar for de her nordeuropæiske klitheder. Jeg tror, det er omkring 70 procent af klithederne, der ligger i Danmark, siger Anna Worm.

 
 
Foto: Lasse Dieckmann

Den omkring to kilometer lange grøft blev oprindelig gravet for at transportere vandet væk og dræne den omkringliggende jord. Men nu skal vandet tilbage til naturen.

Man kan sammenligne grøftens effekt med at fjerne proppen i bunden af et badekar, siger klitplantør, Henrik Schjødt Kristensen.

- Det vi gør nu, det er bare, at vi sætter proppen tilbage i hullet. På den måde får vandet sin helt naturlige vandbalance i området, siger han.

Efter tildækningen vil den i dag drænede klithede begynde at få vandhuller og mere sumpede områder, og det vil gøre Nationalpark til hjemsted for flere dyr og plantearter end i dag.

- Når man har vand i forhold til tørt, så er der flere arter, der vil være der. Faktisk op til fem gange så mange, siger Henrik Schjødt Kristensen.

- Tranen yngler herinde bagved, og er rigtig tit oppe ved søen, som ligger ikke ret langt herfra, forklarer Anna Worm.

- Men den ses kun sjældent herude, fordi der ikke er så meget føde til den at finde, men når der bliver vådere lige om lidt, så kommer der masser af frøer og insekter, som tranerne rigtig gerne vil spise, siger naturprojektlederen.