Erhvervsråd danner fælles front for at stå stærkere

Aalestrup er ikke en del af sammenlægningen, men det er ikke, fordi man har glemt byen.

Efter to ekstraordinære generalforsamlinger er det nu vedtaget, at Aars, Farsø og Løgstør Erhvervsråd slår sig sammen til ét fælles erhvervsråd. 

De to generalforsamlinger blev afholdt i oktober og november, hvor det enstemmigt blev vedtaget, at erhvervsrådene slår sig sammen, og at det nye fælles erhvervsråd kommer til at hedde Foreningen Erhverv Væksthimmerland. 

- Vi tror, at der kan skabes en økonomi, som er stærkere end foreningernes respektive kontingentmasse i dag. Samt at et nyt erhvervsråd vil stå stærkere, når der søges fondsmidler til projekter. Tanken er derfor også, at sammenlægningen giver en samlet og stærkere dialogpartner til kommunen, lyder det fra Erhverv Væksthimmerlands bestyrelse. 

Aalestrup tilbydes en plads

Medlemmerne i de tre nuværende erhvervsråd overføres til Foreningen Erhverv Væksthimmerland, som bliver det fortsættende erhvervsråd i Vesthimmerland, og hvor bestyrelsen også vil fungere som bestyrelse for erhvervskontoret.

Aalestrup er ikke glemt i denne sammenlægning. Aalestrup Handel og Erhverv er både en handelsstands- og erhvervsforening, og derfor bliver medlemmerne her tilbudt at være medlem af begge foreninger fremadrettet. 

På den måde bliver Aalestrup ligestillet med de tre øvrige byer: Aars, Farsø og Løgstør, hvor der vil være en lokal handelsstandsforening og en fælles erhvervsforening for hele Vesthimmerland.

Den nye forening afholder stiftende generalforsamling 12. januar 2023, hvor den kommende bestyrelse bliver valgt.


Seneste nyt

fra Nordjylland