Torben Trier Christiansen fra Nordjyllands Historiske Museum ved udgravningen i Vaarst. Foto: Johnni Isaksen

Museum får én million til udgravning

Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt Nordjyllands Historiske Museum én million kroner, til udgravningen af en enestående jernaldergravplads ved Vaarst.

Sidste sommer begyndte arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum en nødudgravning af en usædvanlig stor og rig jernaldergravplads ved landsbyen Vaarst. Gravpladsen var i overhængende fare for at blive ødelagt, og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen nu bevilget én million kr. til at fortsætte det omfattende udgravningsarbejde.

På gravpladsen har man fundet flere interessante fund. Blandt andet hundredvis af dragtsmykker. Gravpladsen indebærer 40 grave, hvor der i de fleste tilfælde stadig stod et eller flere lerkar. En gave som den gravlagte havde fået med sig i døden.

Et af gravpladsens helt store fund, var dog et sjældent, velbevaret Snartemo-glas importeret fra enten Central-/Vesteuropa eller Sortehavsregion i 400-tallet.

Alle disse fund er dog stadig kun en brøkdel, af det der indtil nu er blevet udgravet af gravpladsen, som dateres til omkring år 200 – 550 e.Kr.

Læs også Middelalderfund: Nye oplysninger om særligt sværd

Bevillingen på én million kroner vækker derfor glæde hos Nordjyllands Historiske Museum. Bevillingen giver dem mulighed for at fortsætte med udgravningen af gravpladsen denne sommer. Arbejdet med udgravningen består også i at dokumenterer de dyrkningstruede grave, som ellers risikerer at gå tabt.

- Dermed kan vi redde de sidste informationer om en tid, hvor det her hjørne af Jylland husede en af landets mægtige slægter. Det er ikke bare et stykke lokalhistorie, vi har fat i, det er et vigtig stykke danmarkshistorie, siger udgravningsleder og arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum, Torben Trier Christiansen.

Velbevaret Snartemo-glas, fundet i Vaarst.  Foto: Sophie Schou Jensen

Indledningen til det danske rige

Gravpladsen blev fundet tilbage i sommeren 2018, hvor metaldetektorentusiasten, Anders Bryder, indleverede et stort antal genstande, som han havde fundet med sin metaldetektor. Det viste sig, efter de første arkæologiske undersøgelser, at være resterne af landsdelens største gravplads fra overgangen fra ældre til yngre jernalder. Faktisk gemmer bakkerne i området på flere gravpladser med samlet set hundredvis af grave fra samme periode.

- Vi er uden tvivl ved at afdække et af magtcentrene i Jylland i perioden 200-550 e.Kr., og det er dermed indledningen til historien om skabelsen af et dansk rige. Så det er en vigtig brik i den allertidligste danmarkshistorie, som i løbet af sommeren kommer til at stå mere tydelig frem, siger Torben Trier Christiansen.

Der er fundet guld ved udgravningen i Vaarst. Foto: Johnni Isaksen

Udgravning i løbet af sommeren

Udgravningen ved Vaarst, som Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget én million kroner til, er en ud af flere projekter, som har fået støtte. I alt otte lokaliteter har fået bevilliget i alt tre millioner kroner af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs også Ib Grønbech skriver takkesang til Sjælland efter udligningsreform

For at få optimalt betingelser til udgravningen, forventes det, at udgravningen kan genoptages i løbet af forsommeren.

Sidste år afviklede museet flere formidlingsarrangementer i forbindelse med udgravningen, hvor både lokale interesserede og skoleklasser havde mulighed for at kigge forbi og høre om arkæologernes fund. I det omfang coronasituationen tillader det, vil Nordjyllands Historiske Museum igen i år i løbet af den arkæologiske undersøgelse invitere nysgerrige til at se arkæologerne over skuldrene, mens de arbejder på udgravningen.