Oddere fanget på vildtkamera: Dyrebeskyttelse kan spænde ben for limfjordsforbindelse

Natten til mandag fangede naturvejleder Esben Buch en hun-odder med unger på sit vildtkamera. Et kamera, han havde sat op på diget ved Egholm Hage.

Esben Buch viser frem på Egholm dagen efter sin store fangst. 

- Prøv at se her! Her er der spor fra i nat. Hele to nye aftryk faktisk.

Begejstringen er ikke til at tage fejl af. Det er et stort fund, at formentlig to hun-oddere og deres unger bor hvert sit sted på øen. Hannerne strejfer omkring, og binder sig ikke til ét territorie. 

- På landsplan har vi kun omkring 1.000 oddere - heldigvis er de i fremgang specielt her i limfjordsområdet, men det er stadig et dyr, vi skal værne om, forklarer Esben Buch.

210323 210323 Oddere på Egholm, naturvejleder Esben Buch chlu 6366

Esben Buch har 42 års erfaring som naturvejleder, og han frygter, hvad en eventuel motorvej over øen vil betyde for odderen.

- Jeg synes, det er en meget uintelligent idé. Der findes jo alternativer, der flytter meget mere trafik og skåner naturen, siger han.

Glæde hos borgerbevægelsen

Man vidste allerede, at der er oddere på Egholm. Men med de nye billeder kan det dokumenteres, at odderne har rede i linjeføringen - altså den forventede retning for motorvejen. 

Man kan desuden se, at odderne lever og yngler i området. 

Hør odder-ungerne her, og læg desuden mærke til hun-odderen i toppen af billedet:

Ifølge Louise Faber, der er miljøretsadvokat og formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen, skal regeringen nu forholde sig til to dyrebeskyttelsesdirektiver. 

Det første er EU's beskyttelsesdirektiv om truede dyrearter, bedre kendt som bilag 4-arter. Det er i alt 39 danske dyrearter, som EU har vurderet som særligt sårbare og truede.

Det andet er de danske regler om beskyttelse af Natura 2000-områder. Natura 2000-område nummer 15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal - berører nemlig den vestlige del af Egholm. Men det har alligevel betydning for odderen.

- Bestanden af oddere er ganske lille i Danmark, så når der er fundet to hunner med unger lige udenfor et Natura-2000 område, så kan man ikke undgå at påvirke bestanden inde i Natura-2000 området, forklarer Louise Faber.

Ingen tvivl hos folketingsmedlem

Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) fortalte tidligere på året, at regeringen ikke har ændret mening om den tredje limfjordsforbindelse. Ordlyden er den samme i dag, selvom odderen nu er inde i billedet.

Hvilken betydning får odderne for en eventuel motorvejsforbindelse over Egholm?

- Overhovedet ingen. Jeg kan sige med det samme, at om det er knortegåsen, den spidssnudet frø, odderen eller strandtudsen, så kommer de ikke til at ligge i vejen for udviklingen i Nordjylland, siger Preben Bang Henriksen.

IMAG0098
Foto: Esben Buch og Henrik Mørch

Selvom dyrebeskyttelsesdirektiver fra EU og Natura 2000-regler ifølge Louise Faber bør være nok til at stoppe motorvejsforbindelsen over Egholm, mener Preben Bang Henriksen godt, at der kan findes en løsning.

- Jeg tror på, at vores minister på området kan finde en dispensationsmulighed, for det her kan ganske enkelt ikke passe, lyder det. 

Faunapassager er ikke nok

I Vejdirektoratets miljøkonsekvensrapport fra 2020 fandt man ét eksempel på oddere på øen og vurderede, at trafikdrab af odderen kunne undgås ved brug af faunapassager - den vurdering giver Esben Buch ikke meget for.

Trafikken er forfærdelig, og jeg tør slet ikke tænke på, hvorden det vil se ud med en stor firesporet motorvej lige her - uagtet hvad man så finder på af passager. Det er stadig trafikken, der er den farligste faktor for odderne i Danmark, forklarer Esben Buch.

Kan oddere og mennesker ikke leve side om side med en motorvej her på Egholm?

- Det tror jeg dårligt. Ikke i min optik, må jeg ærligt indrømme. 

- Bilkøen bliver ikke mindre

Står det til Preben Bang Henriksen bliver der ikke brugt tid på at finde et nyt sted til den tredje limfjordsforbindelse.

- Vi har en hel landsdel, der venter på forbindelsen. Prøv at spørge bilisterne, der dagligt holder i kø ude ved tunnellen, og den kø bliver altså ikke mindre over de næste syv, otte, ni år, der går med at bygge forbindelsen.

Ifølge Louise Faber kan vi dårligt nok lade være med at finde en alternativ rute.

- Det er altså ikke mange arter, der er så strengt beskyttede som netop odderne. Det er 39 såkaldte bilag-4-arter i Danmark, så det er ikke verdens mest umulige opgave at undgå at ødelægge deres levesteder, siger hun.


Seneste nyt

fra Nordjylland