Preben Bang sabler styrelse: En anke er ikke et frimærke værd

Preben Bang Henriksen raser over svar fra ministeren.

Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) mener, at ankemuligheden for bygherrer i Kulturstyrelsen er værdiløs.

4200 gange er danske bygherrer blevet mødt med et krav om at betale for ofte ganske dyre arkæologiske udgravninger i forbindelse med anlægsarbejde eller nybyggeri.

Udgravningerne sætter byggerierne på hold, og bygherrerne har ikke haft held til at anke sig til en eneste lavere regning for arkælogisk udgravning end den, Kulturstyrelsen og museerne selv bestemmer størrelsen af. 

Kun seks gange har en bygherre anket Kulturstyrelsens afgørelser, og i nul tilfælde har bygherren fået medhold. 

- Det viser med al tydelighed, at systemet ikke fungerer, og at en anke ikke er så meget som et frimærke værd, mener den nordjyske folketingspolitiker Preben Bang Henriksen, der havde kaldt Kulturministeren i samråd i Kulturudvalget og forlangt en skriftlig redegørelse om sagen. 

Rigsrevision har tidligere i år rettet skarp kritik af Kulturministeriets forvaltning af museumsloven, som du kan se i indslaget herunder. 

Det fik Preben Bang Henriksen til at reagere, og i et samråd med Kulturminister Mette Bock at spørge ind til ankemulighederne for de bygherrer, som uforvarende kan ende med en ekstraregning i millionklassen, hvis de støder på noget i forbindelse med byggeri, som kan have interesse for museumsfolk. 

06:56

Kulturministeriet og de historiske museer bliver kritiseret af statsrevisorerne for at lave for dyre arkæologiske undersøgelser, inden bygherrer får lov til at gå i gang med deres byggerier.

Luk video

Samrådet fik Preben Bang Henriksen til den 22. maj at bede om et skriftligt svar på følgende spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvor mange afgørelser Slots- og Kulturstyrelsen har truffet i forbindelse med klagesager ved arkæologiske undersøgelser i de sidste 5 år, og hvor mange af disse er indanket for departementet, og hvor mange af de indankede afgørelser, der herefter er ændret væsentligt til borgerens fordel? Spørgsmålet er stillet på baggrund af Rigsrevisionens beretning 14/2017 og samrådet herom den 16. maj 2018.

Kulturministerens svar: 

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af museernes budgetter for større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, og disse afgørelser kan påklages til Kulturministeriets departement

Klagerne indgives efter bekendtgørelsen om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen (delegationsbekendtgørelsen) til Slots- og Kulturstyrelsen, som herefter videresender klagerne til Kulturministeriets departement.

Styrelsen har i perioden 2013-2017 godkendt samlet set ca. 4.200 budgetter for større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser, hvoraf 13 afgørelser blev påklaget til Kulturministeriets departement (de godkendte budgetter inkluderer alle typer af bygherrer).

Af de påklagede afgørelser er i alt 11 oversendt til Kulturministeriets departement. Det skyldes, at én klage blev trukket tilbage af bygherre, mens Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til en anden klage blev opmærksom på, at styrelsen havde godkendt et budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse i stedet for en større forundersøgelse. I sidstnævnte tilfælde blev klagen derfor uaktuel.

Ud af de 11 klager vedrører de 5 styrelsens beslutning om, hvorvidt der kan ydes tilskud til den pågældende undersøgelse. Styrelsen bemærker i forlængelse heraf, at det følger af delegationsbekendtgørelsen, at beslutningen om ydelse af tilskud til en undersøgelse ikke kan påklages til Kulturministeriets departement. Styrelsen oversender imidlertid også disse klager til departementet.

Departementet har i alle 6 klager, hvor det efter delegationsbekendtgørelsen var muligt at ændre styrelsens afgørelse, stadfæstet styrelsens afgørelse.

Kulturministerens svar efterlader ingen tvivl hos den nordjyske V-politiker. 

- Hvis man sammenligner de 4200 afgørelser, seks anker og nul medhold med dagligdagen i Byretten, ville man sige, at enten er byretsdommerne mistænkeligt gode - eller også fungerer ankesystemet slet ikke. Jeg hælder til det sidste, siger Preben Bang Henriksen. 

- Dertil kommer, at sagerne sendes videre fra styrelsen til departementet - så tror da pokker, at bygherrerne føler, at det er omsonst at anke på forhånd, siger han. 

Herunder kan du læse nogle af de artikler, TV2 Nord allerede har skrevet om sagen. 

Læs også Peters byggeri standset af dyre udgravninger: Nu får museer hård kritik

Læs også Minister afviser at oprette en arkæologipulje

Læs også Dyre fortidsminder: Politiker vil have reglerne ændret

Flere nyheder fra TV2 Nord