"Dybt chokerede" forældre efter lukning af dagtilbud

En stor gruppe forældre til børn i institutionen Stjernestunden har skrevet under på, at de er uenige i kommunens belutning om en lukning.

Børn, der havde brug for voksne, blev overset. Et barn har spist en masse håndsæbe, uden personalet opdagede det. Personale, der taler hårdt og nedladende til børnene. 

Det er nogle af de ting, der er observeret på den private institution Stjernestunden under Brønderslev Kommunes mange tilsyn de seneste par måneder.

Stjernestunden, der både har 20 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn, lukker fra fredag, da kommunen har valgt at trække tilladelsen til at drive daginstitution på stedet.

Men en stor gruppe forældre er lodret uenige i afgørelsen - og kan ikke genkende billedet i tilsynsrapporterne.

- Alle os forældre er dybt chokerede og berørte lige nu. Ingen af os har oplevet noget, der skulle nærme sig det i tilsynsrapporterne. Vi har ikke kunnet mærke det på vores børn, siger Simon Conradsen, der har to vuggestuebørn i Stjernestunden og er talsmand for forældregruppen.

Tilsynsrapport september 2022

I tilsynsrapporten fra et besøg 13. september lyder det:

"...Et barn, der sidder i en højstol ved et bord kradses i ansigtet af et andet barn, der står på gulvet. Pædagogisk personale kommenterer ikke herpå, men er optaget af at guide børnene ind i rummet".

"...Efter formiddagsmad ryddes der ikke op, herunder aftørring af borde, fejning af gulv mm og rullebord bliver stående på stuen. Efter ca. en halv time køres rullebord ud i gang, da gulvareal skal bruges til en aktivitet. Der ses børn som under leg kommer med små brødstykker som de har fundet på gulvet. Borde er ikke blevet aftørret, da børnene skal til at spise frokost."

"Det er tilsynets vurdering, at barnet som er meget ulykkeligt, har brug for at være hos en nærværende voksen, fordi barnet er i en tilstand, hvor det ikke kan regulere sig. Personalet har ikke mulighed for at være nærværende med og drage den nødvendige omsorg for det pågældende barn, idet organiseringen af måltid og overgang bevirker, at vedkommende er alene tilbage på stuen med flere børn, som skal hjælpes ned fra højstole, have tørret fingre m.v."

"...På et tidspunkt observeres det, at et mindre barn er kravlet op på en skammel ved håndvasken. Personalet er ved at hjælpe andre børn. Barnet står ved håndvasken, og spiser sæbe. Barnet putter flere gange sæbe i munden, hvilket ikke opdages af personalet. Tilsynet italesætter dette, og personalet hjælper barnet ned. Der er ikke dialog med barnet herom."

"...Der er mange børn, som giver udtryk for, at de vil i kontakt med de voksne. De voksne er optagede af praktiske opgaver."

Det omvendte billede

Gruppen af forældre med Simon Conradsen i spidsen overleverer nu et åbent brev til kommunen med deres opfattelse af situationen - og en underskriftindsamling, hvor 37 forældre indtil nu har skrevet under på at bevare Stjernestunden.

- Vi er gået sammen og har formuleret et åbent brev med vores uforbeholdne støtte til lederen og personalet, siger Simon Conradsen.

De har nemlig, modsat det tilsynet beretter, oplevet nærværende og støttende personale tage hånd om deres børn.

- Vores børn stortrives der. Personalet er en del af familien, og det er virkelig tungt og hårdt at se personalegruppen og institutionslederen i denne situation. Lukningen kom vitterligt som et chok for os, siger Simon Conradsen.

Bevidst om udfordringer

Faderen siger dog, at forældrene har vidst besked om det skærpede tilsyn, og at Stjernestunden havde nogle udfordringer. 

- Vi har vidst, at det er institution med udviklingspotentiale, det er ikke nogen hemmelighed. Men vi er lodret uenige i konklusionen på tilsynsrapporten. Det kan vi ikke genkende.

Ifølge Simon Conradsen havde forældrene et møde med kommunen onsdag, hvor de fik at vide, at børnene kan komme i samme institution i Brønderslev, hvilket han finder positivt.

- Men det er en hård proces med at flytte børnene over i en anden institution. 

Underskriftindsamlingen kører til i morgen.

Se forældrenes åbne brev herunder:

Åbent brev fra forældre til Brønderslev Kommune

Kære Brønderslev Kommune

Det er en samlet forældregruppe til de påvirkede børn, der skriver til jer på baggrund af jeres beslutning om, at lukke den private børne institution Børnehuset Stjernestunden.

Vi er dybt chokerede og berørte over beslutningen og det er en beslutning som vi er meget uenige i. Vi har fuldt forståelse for, at der har været udarbejdet en tilsynsprocess og anerkender at institutionen har haft udviklingspotentialer, men er på ingen måder enige i konklusionen.

Det siges, at institutionsledelsen og personalegruppen ikke har ydet tilstrækkelig nærvær, omsorg og tryghed for vores børn, samt ikke har formået at skabe et læringsmiljø hvor vores børn kunne udvikle sig. Det er på ingen måde en realitet, vi som forældre har oplevet, når vi har set samspillet mellem vores børn og personalet, set hvordan børnene stortrives i institutionen og set hvordan vores børn trives i hjemmet.

Vi har tværtimod oplevet en leder og personalegruppe, der har ydet en ekstraordinær indsats for at skabe trygge rammer for vores børn, har mødt vores børn i øjenhøjde og har hjulpet dem til at udvikle sig.

Stjernestunden har igennem syv år skabt trygge og nærværende rammer for børn i Brønderslev. En institution der har fungeret upåklageligt i samtlige syv år, indtil det pludselig eskalerede på meget kort tid. Det er surrealistisk at stå tilbage som forældre og høre om tilsynets beretninger, uden på nogen måde at have mærket det selv på vores børn eller som forældre.

Det skal siges, at ingen forældre har i denne sag lavet underretninger til kommunen og den måde der er blevet ført tilsyn på, har været yderst chokerende for både børn og forældre, samt i særdeleshed ledelse og personalegruppe. Vi, som forældre mener, at det er en uretfærdig beslutning og på baggrund af denne, er det nu en gruppe af børn og forældre, der skal igennem en meget svær periode og fordeles ud på kommunens andre institutioner. Det er et kæmpe psykisk pres på alle os, som de berørte familier.

Vi vil slutte af med at ytre vores uforbeholdne støtte til og anerkendelse for Børnehuset Stjernestundens leder og personalegruppe. Denne gruppe af mennesker går ligeledes en ubeskrivelig hård periode i møde, på baggrund af en beslutning som denne og det er meget vigtigt for den samlede forældregruppe, at sende en kæmpe TAK til dem. De har, om nogen, skabt nærvær, omsorg og tryghed for vores børn og dermed også for os som forældre. Vedlagt dette brev er en underskriftindsamling til støtte for institutionens leder og personale og ønsket om bevarelsen af Børnehuset Stjernestunden.


Med venlig hilsen Forældrene til børnene i Børnehuset Stjernestunden


Seneste nyt

fra Nordjylland