LIGE NU:

Forhøjet coronaberedskab: Planlagte operationer i Frederikshavn lukker efter nytår

Regionshospital Nordjylland går efter nytår fra trin 3 til 5 i COVID-19 beredskabsniveau og lukker dermed ned for planlagte ikke akutte operationer i Frederikshavn. Det sker som led i en samlet plan for at gøre de nordjyske hospitaler robuste til at imødegå en forventet stigning i antallet af indlagte COVID-19 patienter.

Der lukkes ned for næsten alle planlagte operationer og behandlinger på matriklen i Frederikshavn. For coronaberedskabsniveauet stiger fra 3 til 5. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Nordjylland. 

- Det skyldes, at det særligt er personale fra Frederikshavn, der er planlagt til at indgå i den forøgede eskalering. Allerede ved en eskalering til niveau 4 ville man blive nødt til at lukke ned for aktiviteten i Frederikshavn, så ved at gå to trin op med det samme, kan vi gøre det samlede nordjyske beredskab for både coronapatienter og øvrige patienter mere robust, siger lægefaglig direktør ved Regionshospital Nordjylland Søren Pihlkjær Hjortshøj og fremhæver, at man allerede melder ud nu, så personalet kan varsles rettidigt og forberedes på den nye opgave.

Region Nordjylland har hen over julen oplevet et stigende antal indlagte COVID-19 patienter i såvel medicinske som i intensive senge. 14. december var der 11 indlagte, og det er 29. december steget til 52 indlagte. Det forventes, at denne stigning fortsætter hen over nytåret som følge af det stigende smittetryk i Nordjylland i dagene op jul. Derudover er hospitalerne også ramt af, at personale er smittet med COVID-19 eller hjemsendt som nær kontakt til en smittet.

Det betyder, at Regionshospital Nordjylland i første del af uge 1 vil hæve deres COVID-19 beredskabsniveau fra trin 3 til 5, hvilket svarer til en stigning i antallet af COVID-19 senge fra 16 til 24 på pandemiafsnit 105. Aalborg Universitetshospital forbliver på beredskabsniveau 4, men følger situationen meget nøje.

Knap 400 patienter vil ugentligt blive berørt.

Kræftbehandling fortsætter

Nedlukningen af aktiviteter i Frederikshavn vil betyde, at mange patienter vil få deres behandling udskudt. På ugebasis vil omkring 110 patienter få udskudt deres operation, ligesom cirka 250 ambulante besøg om ugen må udsættes.

- Desværre må vi skuffe patienter, der havde set frem til at få en operation eller anden behandling, der ikke er af akut karakter. Vi er imidlertid nødt til at vise rettidig omhu, hvis vi skal kunne tage os godt af både coronapatienter og andre akutte patienter. Det håber vi, at de berørte har forståelse for, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj og understreger, at al kræftudredning og kræftbehandling i Frederikshavn vil forsætte uændret – ligesom røntgendiagnostik og neurorehabilitering.

De patientgrupper, der vil blive berørt, er ortopædkirurgiske patienter inden for hånd-, hofte og rygkirurgi og patienter med nyre- og urinvejsproblemer. Der opretholdes en mindre aktivitet til at sikre behandlingen af de mest presserende planlagte behandlingsforløb.

FAKTA

- Vi håber, at de forlængede restriktioner og overholdelse af myndighedernes anbefalinger snart vil begynde at kunne ses i form af faldende indlæggelsestal. Derefter vil vi som noget af det første få gang i aktiviteten i Frederikshavn igen, så der kan komme gang i de planlagte behandlinger, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj.

Psykiatrien i Region Nordjylland er ikke påvirket af det eskalerede beredskabsniveau og modtager patienter som vanligt. Det samme gør sig gældende med behandling af livstruende sygdomme på eksempelvis kræft- og hjerteområdet.

20210224-182014-L_25Mb

Statsminister om genåbning: - Svært at gå længere, end myndigheder og eksperter finder forsvarligt

def_thumb,50_percent

play Finn overrasket med musikalsk krammer af sine medarbejdere

def_thumb,50_percent

play Genåbning i Nordjylland: Højskoler og storcentre må væbne sig med tålmodighed

20201222-200951-L_45Mb

Minister er optimist i forhold til ny fjordforbindelse

20210224-182014-L_25Mb

Statsminister om genåbning: - Svært at gå længere, end myndigheder og eksperter finder forsvarligt

def_thumb,50_percent

play Finn overrasket med musikalsk krammer af sine medarbejdere

Til forsiden

Til forsiden