01:52

Både Esbjerg og Frederikshavns borgmestre forlanger, at staten kommer på banen med plan for radioaktivt affald.

Frederikshavn Havn: Ingen styr på radioaktivt affald

Sammen med ophugningen af gamle boreplatforme på den nye havn i Frederikshavn følger også en mængde radioaktivt affald. Men ingen ved, hvad der skal ske med det. Borgmester vil have staten på banen.

Flere statslige styrelser regulerer hvert sit hjørne af det radioaktive NORM-affald fra boreplatforme i Nordsøen, men ingen enkelt myndighed har styr på problemet, der snart flytter ind på den nye havn i Frederikshavn. 

Et andet sted i landet kæmper man stadig med at få politikerne til at tage stilling til det radioaktive affald. 

Bystyret i Esbjerg opdagede ved et tilfælde, at de sad på Danmarks største lager af radioaktivt materiale fra undergrunden, fordi en kontrol fra Sundhedsstyrelsen afslørede, at det ikke blev opbevaret korrekt. 

I alt 450 tons sand og slam havde Mærsk Olie og Gas deponeret på haven i Esbjerg, uden at kommunen blev orienteret. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (Venstre) siger:

- Summa summarum står vi her, og der er ikke nogen, der har taget et ansvar fra Statens side og har kunnet anvise en plads at placere affaldet, og det er simpelthen ikke godt nok. Nu er problemet, at vi ikke kan komme af med affaldet igen, og det har jeg det ikke ret godt med. 

05:23

Esbjerg Kommune opdagede sidste, at de sad på landets største lager af radioaktivt affald fra olieindustriens boreplatforme. Nu kan det samme ske i Frederikshavn. 

Luk video

Der er ellers flere statslige styrelser involveret i problemet, men altså ingen, der har ansvaret:

  • Energistyrelsen udsteder boretilladelser til olieselskaberne, men har ikke noget med affaldet fra boreplatformene at gøre.
  • Sundhedsstyrelsen fastsætter grænseværdier og lovgivning vedrørende håndteringen af materialet.
  • Miljøstyrelsen kontrollerer arbejdsprocessen på boreplatformene, når de arbejder i Nordsøen – og også hvordan de må skrottes.

Men ingen statslig styrelse kan altså anvise et sted at sende affaldet hen.

Ingen vil tage ansvar for håndteringen af radioaktivt materiale på den nye Frederikshavn Havn.

Det er i stedet de private firmaer, der får problemet i hænderne, der må opbevare det under kontrol fra Sundhedsstyrelsen. I Esbjerg skete det altså, uden at kommunen fik besked. 

Sarah Nørris, der er byrådsmedlem for Enhedslisten og radiolog siger:

- Det kommer meget bag på mig, at vi intet fik at vide, og jeg synes, det er meget grænseoverskridende. En ting er, at der er et depot, men at det så også ligger så tæt på bymæssig bebyggelse - det er voldsomt ubehageligt, for man risikerer jo at blive syg af det her.

Læs også Radioaktivt lager i Esbjerg overraskede byrådet: Nu kan et tilsvarende være på vej til Frederikshavn

Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen erkender, at hun risikerer at komme til at stå med Danmarks næste lager af radioaktivt affald fra de skrottede boreplatforme, men hun mener, at det må være statens problem.

- Staten må jo have en plan for, hvordan man håndterer det affald, og den skal de til at få lavet, for problemet går ikke væk. Det er ikke Frederikshavn Kommunes problem direkte, det er statens problem. De skal finde ud af, hvordan man håndterer danske boreplatforme, der kan indeholde radioaktivitet, siger Birgit S. Hansen (Soc.dem.). 

Læs også Frederikshavn risikerer at få et lager af radioaktivt affald