Hirtshals Havn afslører planer om udvidelse

Foruden udvidelse af havnearealerne vil der være fokus på bedre udnyttelse af overskudsvarme.

Hirtshals Havn har tirsdag løftet sløret for den kommende udvikling af havnen, som de selv kalder Hirtshals Havn version 2.0. Det indebærer såvel udvidelser af havnearealer samt fokus på bedre energiudnyttelse.

Hirtshals Havn skriver i en pressemeddelelse, at de forventer, at godstransporten accelererer yderligere i de kommende år, hvorfor man nu vil udvide havnen med en ny indsejling samt ydre forhavnsbassin, som skal forbedre besejlingsforholdende markant. Herudover vil der blive etableret opmarch- og erhvervsarealer.

- De forbedrede faciliteter på havnen skal skabe grundlag for, at transportsektoren kan lave transportløsninger, der er klimamæssigt mere fornuftige og økonomisk stærkere end de løsninger, vi ser i dag. Dette giver rederierne, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheder, når der i fremtiden skal planlægges logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa, siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

Grønt fokus

I planerne er der også indtænkt nye måder at gøre havnen mere grøn på. Til det formål bliver der oprettet et selvstændigt udviklingsselskab, der kommer til at står for de dele af havnen, der ikke knytter sig til den almindelige havnedrift.

- Vi vil gøre havneområdet til et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi ved at lave en sektorkobling mellem blandt andet fjernvarme, grøn strøm og flydende biogas. Eksempelvis har flere virksomheder på havnen en stor mængde overskudsvarme, som i dag går tabt. Det vil i fremtiden kunne anvendes i en energisymbiose af andre virksomheder eller fjernvarmen, fortæller Steen Harding Hintze, som bliver direktør for Hirtshals Havns nye udviklingsselskab.

Yderligere skal Hirtshals Havn kunne understøtte udviklingen af forskellige fremdriftsformer, herunder bland andet grønt produceret strøm til eksempelvis fremstilling af brint, ammoniak og andre grønne brændstoffer. Kravet om større produktion og udnyttelse af strøm på Hirtshals Havn betyder, at yderligere et antal møller skal opstilles på havnen, foruden de eksisterende møller.

Forventes klar senest om fem år

Hirtshals Havn arbejder i øjeblikket på de formelle rammer omkring oprettelsen af selskabet, noget der forventes klart i løbet af sommeren.

Næste skridt i arbejdet omkring havneudvidelsen er planprocessen og myndighedsgodkendelse. Hirtshals Havn forventer, at de nye faciliteter kan tages i brug i løbet af 2025-2026.

- Vi har allerede gennemført indledende analyser og forstudier, og der er opstillet en businesscase som vi har tillid til, og hvor forudsætningerne er blevet stresstestet af flere omgange. Derfor mener vi, at vi har et godt og solidt fundament at arbejde videre ud fra, siger Anker Laden-Andersen.


Seneste nyt

fra Nordjylland