Arkivfoto

Kystsikring: ”Vores bønner er blevet hørt”

Hjørring Kommune får 10 millioner kroner til sandfodring af kysten ved Løkken, Lønstrup og Nørlev.

Vesterhavet er en sulten størrelse, og hvert år går store landområder tabt i havets hungrende gab. Ved Lønstrup har havet de sidste halvtreds år ædt 100 meter land.

Læs også Vestkysten: 10 mio. kroner på vej til kystsikring

At Hjørring Kommune nu får 10 millioner kroner til kystsikring fra staten vækker stor glæde. 

- Jeg er himmelhenrykt over, at vores bønner er blevet hørt, siger Søren Smalbro (V), der er udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune.

De 10 millioner kroner er øremærket til sandfodring af kysten ved Løkken, Lønstrup og Nørlev. Ifølge kommunen kan række til mange års sandfodring. 

- 10 millioner kroner mange penge, når vi snakker sandfodring. Pengene er tænkt som et supplement til den aftale, som er lavet mellem lodsejerne derude og Hjørring Kommune. I det projekt vi har, der lægger grundejerne cirka 1 million kroner og kommunen giver et tilsvarende beløb, siger Søren Smalbro.

Jeg har store forhåbning om, at der senere på året bliver forhandlet flere penge til kystsikring

Søren Smalbro, Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune, Venstre

Alligevel håber udvalgsformanden på en mere langsigtet løsning end sandfordring.

- Jeg har store forhåbning om, at der senere på året bliver forhandlet flere penge til kystsikring fra 2019-2023. Jeg opfatter de 10 millioner som et tegn på vilje til en mere blivende ordning. Jeg ville jo rigtig gerne, om man kunne lave nogle faste anlæg, som man så kunne supplere med sandfordring. Det er vores målsætning på længere sigt, siger Søren Smalbro.

Pengene kommer fra en landspulje på 45 millioner kroner til både naturindsatser og kystbeskyttelse.

2 millioner kroner til forsøg

I puljen ligger endvidere en bevilling på 2 millioner kroner til et nyt forsøg med drænrør til kystsikring på en forsøgsstrækning et sted i Danmark. Det er endnu ikke afgjort, hvor i landet forsøget skal etableres. Det er entreprenøren Poul Jakobsen, der har fået pengene, og ifølge ham er der fire mulige lokaliteter i spil hvoraf to af dem er i Nordjylland.

45 MIO. KRONER TIL KYSTBESKYTTELSE- OG NATURINDSATSER

  • Kystbeskyttelse på Anholt: 3,2 mio. kroner til et konkret kystbeskyttelsesprojekt
  • Nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse: 2 mio. kroner til drænrør på en forsøgsstrækning.
  • Rådgivning om klimaskadelige F-gasser: Pulje på 1,6 mio. kroner til rådgivning om fluorerede drivhusgasser.
  • Pulje til aktuelle digeprojekter: 9 mio. kroner til en pulje, som kommuner eller etablerede digelag kan søge til forstærkning eller nybygning af diger, der er klar til etablering.
  • Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev: 10 mio. kroner til sandfodring af kyststrækningen.
  • Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag: Målrettet pulje på 2,8 mio. kroner til kommuner til at fjerne kystnære og herreløse skibsvrag.
  • Naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen: 16,4 mio. kroner til genetablering af Bornholms største moseområde.