LIGE NU:

Lars Larsen deltager i regionsrådsmøde

Dynekongen Lars Larsen er netop dukket op til dagens regionsrådsmøde, hvor millionsponsoratet til Made in Denmark er på dagsordenen.

Ejer af JYSK-koncernen, Lars Larsen, har på det seneste ytret sig i stærke vendinger om Region Nordjyllands nedsættelse af sponsoratet til golfturneringen Made in Denmark. 

Han har blandt andet kaldt regionsrådet for løgnere og for dårlige købmænd. 

Læs artikel her. 

Lars Larsen har netop indfundet sig ved regionsrådsmødet - få minutter efter spørgetiden var slut. 

Punktet om regionssponsoratet er på dagens dagsorden som punkt nummer ni - se hele indstillingen herunder. 

3.      Genbehandling af Made in Denmark v/Den almendygtige fond Made in Denmark (Golf)
Regionsrådet besluttede på mødet den 1. marts 2016 ikke at tiltræde Vækstforums indstilling om at imødekomme PGA golfturneringen i 2016 med 7,5 mio. kr. Et alternativt forslag om at imødekomme initiativet med 2 mio. kr., som er samme beløb, som Aalborg Kommune yder, kunne heller ikke vinde tilslutning. Omvendt var der ikke en eksplicit beslutning om, at projektet ikke kunne støttes overhovedet.

Regionsrådet besluttede på denne baggrund at sende ansøgningen tilbage til Vækstforum til fornyet behandling og indstilling uden retningsgivende indstillingsforslag. Vækstforum genbehandlede ansøgningen på sit møde den 8. marts og besluttede at indstille til Regionsrådet, at initiativet støttes med 2. mio. kr. 

Det skal understeges, at Vækstforums indstilling er afgivet efter nettoudgiftsprincippet, som betyder, at de indtægter, som et projekt opnår, skal trækkes fra de tilsvarende støtteberettigede udgifter, inden tilskuddet endeligt kan beregnes. Det endelige tilskud fra de regionale udviklingsmidler vil derfor tidligst kunne beregnes endeligt, når indtægterne, nævnt i finansieringsbudgettet, er beregnet og trukket fra udgifterne, som ligeledes fremgår af budgettet. I praksis vil tilskuddet fra de regionale udviklingsmidler blive behandlet efter de samme retningslinjer, som gælder for afgivelse af en underskudsgaranti.