Nordic Medicares lægeklinik i Pandrup skal finde en ny læge. den sundhedsfaglige direktør har ikke fået forlænget sin dispensation til at behandle patienter. Foto: Iben Hedemann

Nordic Medicare-direktør mister dispensation

Den sundhedsfaglige direktør og medejer af Nordic Medicare, Niels Riewerts Eriksen, mister sin dispensation til fortsat at fungere som læge i lægehuset i Pandrup.

Den dispensation, som har betydet, at Niels Riewerts Eriksen det seneste halve år har kunnet behandle patienter i Nordic Medicares lægehus i Pandrup, bliver ikke forlænget. Det oplyser Region Nordjylland.

Nordic Medicare overtog lægeklinikken i Pandrup i november sidste år, og siden maj har Niels Riewerts Eriksen, som er sundhedsfaglig direktør og medejer af Nordic Medicare altså haft dispensation til selv at behandle patienter i klinikken. En dispensation, der har været nødvendig, fordi han er speciallæge i mikrobiologi og ikke i almen medicin, som regionen kræver.

Det betyder, at Niels Riewerts Eriksen ikke længere må tilse og behandle patienter, men fremadrettet kun kan varetage administrative funktioner i lægehuset. Og det ærgrer ham.

- Jeg forstår ikke, at jeg i min egenskab af speciallæge, og at jeg har været praktiserende læge i Sverige i fem et halvt år, ikke kan få forlænget min dispensation. Og så forstår jeg ikke, hvordan der i den klinik, regionen selv driver i Øster Jølsø på Mors, kan være en tredjedel af lægerne, der ikke er speciallæger i almen medicin, og en del af dem overhovedet ikke er speciallæger, siger Niels Riewerts Eriksen.

Hos Region Nordjylland lyder det, at der ikke ifølge aftalen mellem Nordic Medicare og Region Nordjylland kunne være en forventning om, at dispensationen ville blive forlænget, og der er en klar aftale i kontrakten med Nordic Medicare om, at lægerne skal være speciallæger i almen medicin.

- Vi stod i en særlig situation, da Nordic Medicare overtog opgaven i Pandrup. Det er en stor klinik, og der var brug for en del læger, så vi gav dispensationen dengang for at give Nordic Medicare mulighed for at løbe klinikken i gang, siger Henrik Sprøgel, souschef, Patientforløb, Region Nordjylland.

Siden Niels Riewerts Eriksen selv trådte til som fungerende læge, har han arbejdet for at få ventetiderne ned, og det er lykkedes at reducerer de ugelange ventetider til få dage. Nu fortsætter han altså i en administrerende funktion, og han arbejder på at finde en ny læge, der kan overtage hans del af lægehusets patienter.