11 nordjyske muséer til kulturminister: Tilskud fordeles urimeligt

Hvis et museum har adresse i Region Hovedstaden modtager det væsentligt mere støtte fra staten, end hvis adressen ligger i Region Nordjylland.

Hvert år giver staten cirka 400 millioner kroner i tilskud til de såkaldte statsanerkendte museer på landsplan. En del af de tilskudskroner havner i Nordjylland - men det er langt fra en stor nok del af kagen, de nordjyske museer får tildelt. 

Det mener i hvert fald 11 af de 12 statsanerkendte museer, der ligger i Nordjylland. De har derfor skrevet til kulturminister, Mette Bock (LA), der har lagt op til, at der kan ske ændringer i tilskudsstrukturen.

- Jamen kort sagt så er det sådan, at i forhold til statstilskud til museerne så får vi i nordjylland halvdelen af det pr. borger, som de får i København. Det er simpelthen det, der er galt, fortæller Lars Christian Nørbach, der er museumsdirektør ved Nordjyllands Historiske Museum. 

Sådan som statstilskuddet bliver fordelt i dag, så får museerne i Region Hovedstaden statstilskud svarende til 87 kroner pr. indbygger. I Region Nordjylland svarer tilskuddet til bare 43 kroner pr. indbygger. Så fordelingen er i følge de nordjyske udstillere dybt urimelig. 

Den kan formanden for Folketingets Kulturudvalg godt forstå. 

- Jeg synes, de har en pointe. Der er mange historisk betingede forudsætninger i den måde, man finansierer de historiske mussere, på, som trænger til at blive kigget i sømmene. Så, jeg synes, de har en god sag, som jeg håber, ministeren vil tage til efterretning, fortæller Orla Hav (S) til TV2 Nord. 

Lars Christian Nørbach understreger, at han ikke forlanger, at der skal tilføres flere penge til området, men at det er fordelingen, der skal gøres mere lige. 

- Det er måden, de bliver fordelt på, der er problemet. Selvfølgelig ville jeg gerne have, at der blev tilført flere penge til området, men det er ministeren, det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg kan bare sige, at fordelingen er hammer skæv, fortæller Lars Christian Nørbach. 

Det er også fordelingen af pengene, Orla Hav håber, ministeren vil kigge på. 

- Der skal ske nogle ændringer, som gør at der bliver skabt en større grad af lighed, fortæller Orla Hav.  


Seneste nyt

fra Nordjylland