Millioner til flere pædagoger: Så meget får din kommune

Der er penge på vej til de nordjyske kommuner, så de kan leve op til kravene om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Om godt og vel et år skal der i alle landets vuggestuer være minimum en pædagogisk medarbejder til tre børn, mens der i børnehaver skal være mindst en til seks børn.

Det vedtog et politisk flertal i Folketinget i forbindelse med finansloven for 2021. Som led i aftalen afsatte regeringen og støttepartierne omkring 1,3 milliarder kroner til at sikre bedre normeringer.

Pengene bliver fordelt mellem kommunerne og skal bruges til at forbedre normeringerne i de kommunale daginstitutioner i 2023.

- De fleste af de nordjyske kommuner ligger godt på normeringerne og de ekstra penge til minimumsnormeringer gør det gode udgangspunkt endnu bedre. Så i Nordjylland tror jeg, at man når i mål, inden loven træder i kraft, eller allersenest, når den træder i kraft, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Fordeles efter børnetal

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer fordeles til kommunerne efter deres forventede børnetal i det enkelte år.

Det betyder, at der er stor forskel på, hvor meget de nordjyske kommuner får i tilskud til at sikre minimumsnormeringer. Aalborg Kommune får 46,6 millioner kroner næste år, mens Læsø Kommune må nøjes med 247.000 kroner.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Vil ikke blande sig i prioriteringer

Tal fra Danmarks Statistik viser, at det i Nordjylland kun er Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune, der ikke lever op til minimumsnormeringerne i vuggestuer og børnehaver.

Ifølge BUPL, som er fagforening og a-kasse for pædagoger, er Danmarks Statistiks tal dog ikke retvisende for, hvordan hverdagen ser ud i institutionerne.

Hvis kommunerne står med en meget stram økonomi næste år. Skal de så spare på eksempelvis hjemmepleje og skoler for at komme i mål med minimumsnormeringer?

- Jeg skal som minister på ingen måde blande mig i, hvordan den enkelte kommune vælge at prioritere sine penge. Jeg konstaterer bare, at de nordjyske kommuner allerede ligger godt i forhold til spørgsmålet om minimumsnormeringer, så jeg overlader til dem at tage stilling til, hvordan der skal prioriteres, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Loven om minimumsnormeringer træder i kraft 1. januar 2024.


Seneste nyt

fra Nordjylland