Foto: Region Nordjylland

Personlig erfaring: Psykiatrien vil ansætte tidligere patienter

Tidligere patienter med egne erfaringer fra psykiatrien skal nu indgå i behandlerteams for at styrke den ambulante behandling inden for psykoseområdet.

Snart vil patienter i ambulant psykosebehandling i både Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Thisted kunne få hjælp fra tidligere patienter i deres behandlingsforløb. De første otte stillinger er slået op.

02:51

VIDEO: Tidligere patienter i den nordjyske psykiatri skal hjælpe nuværende med at få det bedre. Det er målet med projektet Tættere På, hvor regionen vil ansætte tidligere patienter i deres behandlingsenheder.

Luk video

Ansættelser af medarbejdere med psykiatrisk patientbaggrund – også kaldet peers – er et resultat af satspulje-projektet ’Tættere på - peerstøtte i fleksibel opsøgende psykosebehandling i nærmiljøet’, og medarbejderne skal indgå i de nyetablerede F-ACT-teams, som skal styrke den ambulante behandling på psykoseområdet.

- Der er erfaringer med, at medarbejdere med brugerbaggrund har stor betydning, når man behandler den enkelte patient. Samtidig er det helt i tråd med vores nuværende fokus på brugerinddragelse og samskabelse. Jeg håber, at mange tidligere patienter vil lægge billet ind på de nye stillinger med henblik på at bruge egne erfaringer til at hjælpe andre videre, siger Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør i Psykiatrien.

Den norske model

I forbindelse med TV2 Nord´s afdækning af 14 drab begået af psykisk syge i Nordjylland, fortalte vi om Sørlandet Sykehus' tværfaglige gruppe - FACT-teamet - der har cirka 70 patienter i behandling i eget hjem.

 

Afdækningen medførte et politisk ønske om at modernisere psykiatrien i Nordjylland. 

 

Du kan læse meget mere i temaet 'Når psykisk syge dræber' her nederst i artiklen.

Ønsket er kommet fra patienterne selv

Idéen om ansættelse af peers er blandt andet født i Psykiatriens Peerboard i Region Nordjylland, hvor medlemmerne har peget på ansættelsen af medarbejdere med brugerbaggrund som den væsentligste ændring i fremtidens psykiatri. Noget af det, der fremhæves som en styrke, er peermedarbejderens neutrale ståsted og indsigt i patientens situation. Peermedarbejderen er ikke en behandler, men en ligesindet, som har været på en rejse mod bedring.

Det skal ikke være op til held at få håb. Derfor er jeg også glad for, at peers nu bliver en integreret del af behandlingen.

Camilla Krogh, tidligere patient

En af de tidligere patienter, der har oplevet dette og selv har været med til at etablere Psykiatriens Peerboard i Region Nordjylland, er Camilla Krogh, der nu er ansat som konsulent i Enhed for Samskabelse i Psykiatrien.

- Mit eget vendepunkt var, da jeg ved et tilfælde kom med til et foredrag, hvor jeg gennem mødet med en peer selv fik håb for fremtiden. Men det skal ikke være op til held at få håb. Derfor er jeg også glad for, at peers nu bliver en integreret del af behandlingen.

Peermedarbejderens rejse mod at blive medarbejder i Psykiatrien kan vise patienterne, at der også er håb for dem. Patienterne vil se en person, der forstår patientens udgangspunkt og samtidig viser, at det er muligt at komme videre, siger Camilla Krogh.

Læs også S-ordfører positiv overfor norsk psykiatri-løsning

Tidligere patient står i spidsen for projektet

Projektleder på ’Tættere på - peerstøtte i fleksibel opsøgende psykosebehandling i nærmiljøet’ er Line Myrup Gregersen, tidligere patient i Psykiatrien og medlem af Psykiatriens Peerboard i Region Nordjylland. Hun finder det givende at få lov at bistå i et projekt, som udspringer af et ønske fra patienter og pårørende – til gavn og glæde for patienter og pårørende.

- Det har været en drøm for mig at kunne få lov at omsætte mine erfaringer fra Psykiatrien til brugbare kompetencer, der bidrager til udvikling og forbedring. Det er noget, jeg har til fælles med mange andre brugere af psykiatrien. Peermedarbejdere ønsker at bruge deres egen patienterfaring til at skabe recovery og håb hos patienter i psykiatrien, siger Line Myrup Gregersen.

Se de 8 stillinger her.

Om F-ACT

F-ACT står for Flexible Assertive Community Treatment – på dansk oversat til fleksibel opsøgende psykosebehandling.

 

F-ACT relaterer sig til en hollandsk organiseringsform, hvor fleksibilitet mod den enkelte patients behov for behandling er omdrejningspunktet.

 

F-ACT består af 6 byggesten, og en af dem er understøttelse af inklusion og fremme af sociale netværk samt understøttelse af rehabilitering og recovery gennem ansættelse af peers.

 

Kilde: Region Nordjylland