Socialdemokratiet vil lave 'frisygehuse'

Socialdemokratiet i Nordjylland vil omdanne et eller flere nordjyske sygehuse til såkaldte 'frisygehuse'

Det er ingen hemmelighed, at Region Nordjylland står overfor en stor udfordring med at skaffe medarbejdere nok til regionens sygehuse. Så nu foreslår Socialdemokratiet i Nordjylland en forsøgsordning, hvor man omdanner et eller flere nordjyske sygehuse til såkaldte 'frisygehuse'.

 - Mindre dokumentation og mere frihed giver flere sygeplejersker, lyder det i forslaget.

Tanken er, at de ansatte skal have større indflydelse på deres eget arbejde og tilrettelæggelsen af det, og på den måde skal arbejdspladsen blive bedre og mere effektiv, lyder det videre fra den socialdemokratiske gruppe bag forslaget.

-  Det der giver mening i forhold til patentbehandling, det er det, man skal dokumentere. Man skal ikke dokumentere og beskrive ting, bare for vi som politikere skal se på det, siger Ulla Astman, der er politisk ordfører i Socialdemokratiet i Nordjylland.

Socialdemokratiets forslag:

• Regionsrådet skal sætte de overordnede rammer for forsøget

• Sygehusene kan søge om status som frisygehus.

• Regionsrådet behandler ansøgningerne og udpeger et eller flere sygehuse

• Forsøget løber i mindst tre år og evalueres hvert år.

• Erfaringerne udbredes løbende til de øvrige sygehuse.Forslagsstillerne mener, at frisygehusene kan løse nogle af udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af personale til sygehusene. Og Ulla Astman tror samtidigt, at det kan øge arbejdsglæden hos de ansatte, hvis de får mere selvbestemmelse.

Forslaget falder i god jord hos Dansk Sygeplejeråd.

- Det, synes jeg, lyder rigtig fornuftigt. Det er også det, der er blevet råbt om i rigtig, rigtig lang tid. Sygeplejerskerne på gulvet vil gerne have noget mere indflydelse på deres hverdag og deres dagligdag, i stedet for diverse regler bliver trukket ned over hovedet på dem, siger Caroline Kronborg Grøn, kredsnæstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.

Vil have tilført flere ressourcer

Selvom Dansk Sygeplejeråd anerkender de gode intentioner bag forslaget, så mener de ikke, at det løser alle problemer.

- Det kommer ikke til at løse den krise, vi står i lige nu. Der er simpelthen behov for en større tilførsel af ressourcer til sundhedsvæsnet, hvis det virkelig skal batte, siger Caroline Kronborg Grøn.

Forslaget er stadig i sin spæde fase, men efter sommerferien vil Socialdemokratiet tage det med til budgetforhandlingerne.

- Vi starter ud med et enkelt sygehus eller to og prøver at starte det op og lade det brede sig derfra. og så kigge på det og evaluere det en gang om året. hvad virker og hvad virker ikke.


Seneste nyt

fra Nordjylland