Esben Lunde Larsen er i dag på besøg i Nordjylland. Samtidigt offentliggør han nyhed om 60 millioner kroner til højtuddannede landdistriktsvækstpiloter. Foto: Steen Brogaard

00:37

1 af 2

Miljøministeren vil ikke kommentere slam-sag

Esben Lunde Larsen har meddelt, at han ikke ønsker at være med i et interview om de nordjyske kommuners problemer med slam, der spredes i drikkevandsområder.

Siden tirsdag har TV2 Nord forsøgt at få miljømister Esben Lunde Larsen (V) til at stille op til et interview om kommunernes slam fra rensningsanlæg. Det er ikke lykkedes.

Esben Lunde Larsen har via sin pressechef meddelt, at han ikke ønsker at være med. Han har ikke givet nogen begrundelse for hvorfor.

TV2 Nord har i dag fortalt om, at de nordjyske kommuner ikke kan sætte en stopper for transport af slam på tværs af kommunegrænser.

TV2 Nord ville gerne spørge ministeren om, hvordan han forholder sig til kommunernes frygt for, at medicinrester og tungmetaller fra spildevandsslam kan havne i drikkevand. Vi vil også gerne spørge ham om, hvorfor kommunerne ikke selv kan få lov til at bestemme, om de vil have spildevandsslam på marker med særlige drikkevandsinteresse.

Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) kommenterede søndag aften problemet i TV2 Nords udsendelse. Bjarne Laustsen, der er medlem af miljøudvalget, vil nu rejse sagen.

- Vi skal have kigget på det, og jeg har da på baggrund af det her en høne at plukke med miljøministeren, fordi vi bliver nødt til at lave nogle regler, så der ikke er huller i det her, siger Bjarne Laustsen.