Regnskabet går ikke op: Borgmester inviterer til snak om dyster prognose

Morsø Kommune ser ind i et millionunderskud. Derfor inviterer borgmesteren nu til dialog om kommende besparelser.

Hans Ejner Bertelsen (V) er en ærlig mand.

I hver fald når det kommer til fremtidsudsigterne for Morsø Kommune, hvor han er borgmester.

Frem mod 2030 forventer han og kommunens regnedrenge, at udgifterne til skoler, plejehjem og veje langt vil overstige indtægerne fra skat, udligning og særtilskud.

Derfor går han nu med kommunalbestyrelsens opgang i dialog med øens borgere om de dystre udsigter.

- Regnskabet går ikke op, lyder konklusionen fra borgmesteren i den invitation som øens borgere har fået til to diaologmøde om kommunens økonomi.

Her holder man dialogmøder:

  • Mandag 22. maj kl. 17.00-19.30 i Nykøbing Hallen

  • Tirsdag 23. maj kl. 17.00-19.30 i Midtmors Sport

Kommunen sørger for let forplejning. Deltagelse kræver ikke tilmelding.

Læs mere her: Politikerne inviterer til dialogmøde om kommunens økonomi | Morsø Kommune

Ifølge borgmesteren står kommunekassen over for et minus på 70 millioner kroner årligt frem mod 2030.

Tallet er behæftet med stor usikkerhed, da Morsø Kommune historisk har fået del i de særtilskud, der hvert år fordeles af Indenrigsministeriet, men ifølge borgmesteren er det ikke urealistisk, at man skal spare i omegnen af 45 millioner kroner årligt.

- Vi er i gang med en positiv udvikling. Derfor vil det være urimeligt, at vi skal lave voldsomme store besparelser, siger Hans Ejner Bertelsen, der selv vil være til stede ved dialogmøderne mandag og tirsdag.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Særligt én stor udfordring

Borgmesteren håber, at dialogmøderne vil afføde nye forslag, som kommunen og politikerne kan arbejde videre med.

- Det er vigtigt, at vi får den dialog. Der kommer altid nogle gode indspark, lyder det fra borgmesteren.

På møderne vil borgmesteren og kommunens folk blandt andet redegøre for Limfjordskommunens befolkingssammensætning.

- Men populært sagt er vi for mange gamle og for få unge, opsummerer han.

Hans Ejner Bertelsen fortæller, at morsingboerne skal indstille sig på flere besparelser.
Hans Ejner Bertelsen fortæller, at morsingboerne skal indstille sig på flere besparelser.
Foto: Simon Hyllested, TV MIDTVEST

Dialogmøderne bygger ifølge borgmesteren på de erfaringer, man gjorde sig, da man vedtog serviceplanen i 2014.

- Man fornemmer, at morsingboerne holder af deres ø. Det er ikke sikkert, at det er spareforslag det hele, men det går ind i et tankesæt, siger Hans Ejner Bertelsen.

Har for høj service

Ifølge borgmesteren er udsigten til en presset økonomi langt fra ukendt for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Allerede ved konstitueringen efter kommunalvalget i 2021 blev der ifølge borgmesteren givet håndslag på, at man skulle arbejde med at reducere kommunens udgifter.

Konkret fortæller borgmesteren, at der er enighed om at sænke kommunens generelle serviceniveau, så det flugter mere med landsgennemsnittet.

- Jeg fornemmer, at der er bred politisk forståelse for, at vi er nødt til at tilpasse os og spare på nogle områder, siger Ø-borgmesteren.

Frem mod sommeren vil de forskellige udvalg under kommunalbestyrelsen afholde temamøder.

Når kommunen i august får tilsagn eller afslag på særtilskud i 2024, vil man holde videre drøftelser, oplyser kommunen


Seneste nyt

fra Nordjylland