01:18

01:18

1 af 2

Haubro Friskole dedikerer fredagen til fordybelse

Haubro Friskole har indført faglig fredag, hvor eleverne hver fredag får mulighed for at fordybe sig med et enkelt fag en hel dag.

Eleverne på Haubro Friskole har fået et nyt fag på skoleskemaet: Faglig Fredag.

En hel dag, der er dedikeret til fordybelse og anderledes undervisning. Hver fredag, når eleverne har faglig fredag, har de nemlig kun ét fag og én lærer hele dagen igennem. Det giver plads til mere fordybelse i det enkelte fag.

Det betyder også, at eleverne har bedre mulighed for at komme ud af klasseværelset og bruge en mere legende tilgang til undervisningen.

Og der er enighed blandt eleverne. Det er sjov læring.

- Vi har indført faglig fredag, fordi vi gerne vil give vores børn tid til fordybelse og projektorienteret undervisning i alle skolens fag, fortæller Kristina Engemand, skoleleder på Haubro Friskole.

Faglig fredag giver glade børn

Faglig Fredag giver samtidig eleverne en pause fra den traditionelle skoledag og giver lærerne mulighed for at at være mere kreative med deres undervisning. Og det er noget, børnene støtter op om.

- De virker glade og tilpasse med at være sammen med den samme lærer en hel dag og i det samme fag. De ved på forhånd, hvem de skal være sammen med, og hvad indholdet i dagen er, så de kan forberede sig lidt hjemmefra, fortæller Kristina Engemand.

Formålet med den faglige fredag og tiden til fordybelse er desuden at ruste eleverne til deres videre uddannelse.

- Vi kan godt lide at arbejde projektorienteret, og det vil vi gerne lære vores børn så tidligt som muligt. Når man har det samme fag en hel dag, så får man tid til den fordybelse, som der er behov for, når man arbejder med projekter, siger Kristina Engemand.

Læs også Friskoler skyder op, mens der spares på folkeskoler