LIGE NU:

Nyt biogasanlæg sender biogas til Vesthimmerland

Et nyt biogasanlæg sender nu biogas ud til hele Vesthimmerland. Det sker efter, at Evida forleden har koblet anlægget til gasnettet, så den lokale biogasproducent, Vesthimmerland Biogas ved Farsø, kan sende biogas ud til forbrugerne.

Biogasanlægget er blot et af mange, der leverer biogas ind i det danske gasnet. I løbet af 2020 planlægger Evida at tilslutte 11 nye anlæg rundt om i Danmark, hvoraf det ene er placeret ved Farsø, så der ved udgangen af 2020 kan være 50 biogasanlæg tilsluttet gasnettet. De mange biogasanlæg skyder op for at kunne levere grøn gas til industrien, varmeforbrugerne og transportsektoren.

-  Vi er midt i en spændende tid, hvor gassystemet er under stor forandring. Vi arbejder nemlig for den grønne omstilling og gør alt, hvad vi kan for at gå den vej ved at bidrage til, at den grønne gas fra biogasanlæg bliver fordelt længere ud i gassystemet, siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida, som peger på, at selskabet forventer, at en tredjedel af gassen i nettet er grønt i 2023.

Biogasanlægget kan, når det er oppe på fuld drift levere, hvad der svarer til det årlige forbrug i mere end 19.000 parcelhuse. For at gassen kan blive sendt ud i hele det sammenhængende gasnet via rørledninger, der er gravet ned i jorden, er det nødvendigt med kompressorer. Kompressoren øger nemlig gastrykket, så gassen kan trykkes ud i øvrige rørledninger.

I første omgang kobles der én kompressor på anlægget, men to yderligere kompressorer vil senere blive tilkoblet og sørge for, at den store mængde grøn gas fordeles til hele Vesthimmerland og videre ud i landet.

Andelen af biogas i det danske gasnet er nu på ca. 15 pct. af det samlede gasforbrug.