Så er det besluttet: Planen over skole- og institutionslukninger i Vesthimmerland sendes i høring

Et flertal i Børne - og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune sendte her til aften forvaltningens plan over skole- og institutionslukninger videre i høring. Hvilke skoler og institutioner, der lukkes, besluttes endeligt til maj.

Fem stemte for den fulde plan, mens to stemte imod dele af planen til Børne- og Familieudvalgets møde her til aften i Vesthimmerlands Kommune. 

Men i sidste ende var det altså flertallet, der besluttede, at sende forvaltningens omdiskuterede plan over skole- og dagtilbudslukninger videre i offentlig høring. 

- Det er rigtig fint, og så afventer vi og ser høringssvarene, og så skal vi politikere til at finde ud af bagefter, hvordan vi løser det her, siger Inger Nielsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune. 

Her er forvaltingens analyse over skole- og dagtilbudslukningerne

Scenarie 1. Aars - dagtilbud

Mejsevej, Troldehøj og Satellitten sammenlægges og erstattes af en nybygget institution til 36 vuggestuepladser, 110 børnehavepladser og 30 fleksible specialpladser.

Der vil være en driftsbesparelse årligt på 217.886 kroner.

Scenarie 2. Farsø - dagtilbud

Højgården og Valhalla sammenlægges. Valhalla udbygges med 20 vuggestuepladser.

Der vil være en driftsbesparelse årligt på 244.484 kroner.

Scenarie 3. Løgstør og Ranum - dagtilbud

Ranum LBO og Asyl (3-5årige) lukkes, og børnene flyttes til Løgstør. Der vil være en driftsbesparelse årligt på 307.101 kroner.

Scenarie 4. Løgstør og Ranum - dagtilbud
Ranum LBO og Asyl (3-5årige) lukkes, og børnene flyttes til Løgstør. Sneglehuset omdannes til vuggestue og Kridthuset til Børnehave.

Der vil være en driftsbesparelse årligt på 298.392 kroner.

Scenarie 5. Vester Hornum og Hornum - skole og dagtilbud

Vester Hornum skole og LBO lukkes, og børnene flyttes til Hornum.

Der vil være en driftsbesparelse årligt på 3.679.500 kroner.

Scenarie 7. Ullits og Farsø - Skole

Ullits Skole lukkes, og børnene flyttes til Farsø Skole. Ullits LBO omdannes til en integreret institution.

Der vil være en driftsbesparelse årligt på 2.785.000 kroner.

Scenarie 8. Vestrup og Østermarkskolen

Vestrup Skole lukkes, og børnene flyttes til Østermarkskolen. Vestrup LBO omdannes til en integreret institution.

Der vil være en driftsbesparelse årligt på 2.659.000 kroner.

Scenarie 9. Ranum og Løgstør med mere - skole

Ranum Skole lukkes, og børnene, inklusiv asyl, flyttes til Løgstør. K-klasse i Ranum lukkes og flyttes til Gedsted, Ullits, Vester Hornum eller Vestrup Skole.

Investering og besparelse afhænger af valgte løsning.

Kilde: Dagsorden, Børne- og Familieudvalget, Vesthimmerlands Kommune.

Formand: Voldsomt at lukke fem skoler

Hvis alle scenarierne bliver vedtaget til Børne- og Familieudvalgets møde i maj, og sendt videre til afstemning i byrådet i juni, så er der altså tale om nedlukning af fem skoler i kommunen. Og derudover en række sammenlægninger og lukninger af dagtilbud. 

Det er skolerne i Vester Hornum, Gedsted, Ullits, Vestrup og Ranum, der er i spil. 

- Jeg har fuld forståelse for, at det er en hård proces for de berørte. Men jeg kan sige, at politikerne holder kortene tæt ind til kroppen, så jeg ved ikke, hvor vi står, men det vil være en voldsom beslutning at lukke fem skoler, siger Inger Nielsen. 

Borgermøder i marts

Ifølge Inger Nielsen får borgerne i de berørte byer mulighed for at blive hørt. Blandt andet afholder kommunen en række borgermøder i marts, og så holder de dialogmøder med skolebestyrelserne. 

- Det er netop for at lytte til, hvad de tænker. Det her blev besluttet til budgetforhandlingerne, og den opgave har vi taget på os, og så må vi se, hvad vi kommer frem til, siger Inger Nielsen.

Vesthimmerlands Kommune afholder borgermøder på de berørte skoler i marts.
Vesthimmerlands Kommune afholder borgermøder på de berørte skoler i marts.
Foto: Vesthimmerlands Kommune

Debatten om skole og institutionslukninger i Vesthimmerlands Kommune kommer på baggrund af budgetforhandlingerne, hvor byrådet blev enige om at etablere mere bæredygtige skoler i kommunen fremover. 

Høringsperioden løber til og med den tredje maj, hvorefter Børne- og Familieudvalget på den baggrund skal tage en beslutning om, hvilke skoler og institutioner, der skal bestå, og hvilke, der skal lukke. 

I juni skal udvalgets plan præsenteres for byrådet, der træffer den endelige beslutning. 


Seneste nyt

fra Nordjylland