01:08

Susanne Iversen fra Aars blev i august 2018 udsat for et særdeles voldsomt overfald på sin arbejdsplads. Selv om både en psykolog og en overlæge i psykiatri har stillet diagnosen PTSD, efter at havde undersøgt voldsofret, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underkendt deres vurdering.

Susanne blev overfaldet på job: Læge underkendte diagnose uden at se patient

Susanne Iversen fra Aars blev i august 2018 udsat for et særdeles voldsomt overfald på sin arbejdsplads. Selv om både en psykolog og en overlæge i psykiatri har stillet diagnosen PTSD, efter at havde undersøgt voldsofret, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underkendt deres vurdering.

Susanne Iversen arbejdede indtil august sidste år på et opholdssted for senhjerneskadede i Aars. Det sluttede brat, da en mandlig beboer forsøgte at stikke hende ned med en saks.

- Jeg blev fuldstændig kold indeni og kunne slet ikke tænke. Alt var refleks. Han råbte flere gange, jeg slår dig ihjel, jeg slår dig ihjel! Han stak ud efter mig med en saks, og hvis vi ikke havde væltet en sofa for at spærre vejen for hans kørestol tør jeg ikke tænke på, hvad der kunne være sket, siger Susanne Iversen.

02:06 Luk video

Susanne Iversen blev hurtigt tilbudt hjælp. Både en psykolog og en psykiater vurderede, at hun havde pådraget sig Post Traumatisk Stress Syndrom( PTSD). Men selv om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde bestilt en speciallægeerklæring fra psykiateren, valgte man at se bort fra hendes konklusion.

Erstatning på 35.000 kr.

Jeg blev fyret efter ni måneders sygemelding og kan ikke engang betale mine faste udgifter med de sygedagpenge, jeg kan få. Det er et pres oven i den sygdom, som jeg har fået på grund af angsten

Susanne Iversen, sygemeldt, Aars

Arbejdsmarkedets Erhversvsikrings såkaldte Erhvervssygdomsudvalg mener, at Susanne Iversen ikke lider af PTSD, men i stedet af "En uspecificeret belastningsreaktion". De fastsætter mén-graden til 5 procent og vil udbetale 35.000 kroner i erstatning.

Hverken Susanne Iversen selv eller hendes fagforening FOA forstår ikke afgørelsen. 

00:05

Vi synes, det er en tilsidesættelse af en speciallæges vurdering, og det får en konsekvens i forhold til udmåling af den erstatning, som Susanne kan få, siger Leif Vestbjerg-Nielsen, sagsbehandler FOA.

Luk video

I min optik er psykiaterens lægeerklæring ganske entydig, og det er selvfølgelig også det, vi vil arbejde videre ud fra

Leif Vestbjerg-Nielsen, sagsbehandler FOA.

- I min optik er psykiaterens lægeerklæring ganske entydig, og det er selvfølgelig også det, vi vil arbejde videre ud fra. Vi synes, det er en tilsidesættelse af en speciallæges vurdering, og det får en konsekvens i forhold til udmåling af den erstatning, som Susanne kan få, siger Leif Vestbjerg-Nielsen, sagsbehandler FOA.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ikke ønsket at svare på TV2 Nords spørgsmål om, på hvilket lægefagligt grundlag, man har underkendt en lægeerklæring fra en overlæge i psykiatri. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring støtter sin nye konklusion på en anden speciallæge i psykiatri, der er medlem af deres Erhvervssygdomsudvalg.

Denne speciallæge har Susanne Iversen dog aldrig hørt om - ej heller mødt.

- Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg har aldrig talt med vedkommende, og han har aldrig undersøgt mig, siger Susanne Iversen.

Ifølge FOA er det betænkeligt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ændrer Susanne Iversens diagnose med hjælp fra deres egen tilknyttede psykiater.

- Jeg synes, det er virkeligt uheldigt i forhold til vores retssikkerhed. De har lavet en ren og skær papirvurdering, uden at Susanne har været undersøgt igen. Derfor har vi heller ikke tænkt os at acceptere deres afgørelse, siger Leif Vestbjerg-Nielsen, FOA.

Svar fra Erhvervssygdomsudvalget til TV2 Nord

”Erhvervssygdomsudvalget har vurderet, at dine symptomer i form of blandt andet alarmberedskab, søvnløshed, gradlabilitet, angst, flashbacks, nedsat energi og kognitive forstyrrelser svarer til diagnosen uspecificeret belastningsreaktion. Udvalget logger derfor denne diagnose til grund ved vurderingen of din sag.

 

Udvalget er imidlertid opmærksomt pa, at du har filet stillet diagnoserne posttraumatisk belastningsreaktion og depressiv enkeltepisode i speciallægeerklæring fra psykiater Alice Rasmussen, men det har ikke fort til en ændret vurdering, fordi dine psykiske symptomer sammen med de beskrevne belastninger svarer til diagnosen uspecificeret belastningsreaktion.”

 

(Ovenstående er ordret gengivet fra afgørelsen, og der er ikke foretaget ortografi af TV2 Nord)

00:06

Lyden og råben "jeg slår dig ihjel, jeg slår dig ihjel", det er så forfærdeligt, siger Susanne Iversen

Luk video

Fyret med angst

Susanne Iversen venter nu på at få erstatning for overfaldet og få afklaret sin situation i forhold til sin angstsygdom, som hun dagligt må tage medicin for.

- Jeg blev fyret efter ni måneders sygemelding og kan ikke engang betale mine faste udgifter med de sygedagpenge, jeg kan få. Det er et pres oven i den sygdom, som jeg har fået på grund af angsten, siger Susanne Iversen.

Læs også Kritisable forhold på bosteder giver borgmester røde ører