DF-politiker med dobbeltmandat beder kolleger ændre mødeplan

Kristoffer Hjort Storm (DF) er fra 1. januar både rådmand i Aalborg og regionsrådsmedlem. Men som mødeplanerne ser ud nu, vil han mange gange skulle vælge mellem møder, der holdes samtidig det ene og andet sted.

Mindst 14 gange i år risikerer den nordjyske politiker Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti at stå i et dilemma: Med de mødeplaner, der p.t. er på bordet, vil han på præcis samme tidspunkt skulle sidde til møde i to vigtige politiske organer, som han begge er medlem af.

Det har nu fået DF-politikeren til at bede kollegerne i regionsrådet om at lave om på mødeplanen, så tidspunkterne ikke kolliderer. Sker det ikke, vil 14 af de 22 planlagte møder i regionsrådets forretningsudvalg i 2022 falde sammen med møder i Aalborg byråds økonomiudvalg, tidligere kaldet magistraten.

Kristoffer Hjort Storm blev i november som den eneste DF'er genvalgt til byrådet i Aalborg og sikrede sig endda en rådmandspost. Det sidste betyder medlemskab af byrådets økonomiudvalg, som mødes mandage klokken ni.

Ja til begge mandater

Til regionsrådsvalget, hvor Kristoffer Hjort Storm også stillede op, fik han så mange personlige stemmer, at han overhalede spidskandidaten Ib Madsen og derved erobrede det ene mandat, som DF også her fik trods stærk tilbagegang. 

Kristoffer Hjort Storm overvejede, om han skulle frasige sig posten i regionsrådet, men valgte - i respekt for vælgerne - at tage imod valget begge steder.

Hans partifæller havde på valgnatten forhandlet sig frem til en række poster, heriblandt flere udvalgsposter. Da det stod klart, at regionsrådsposten tilfaldt ham, og at han også skulle være rådmand i Aalborg - hvilket regnes for et fuldtidsjob - forhandlede Kristoffer Hjort Storm med den borgerlige flertalsgruppe på plads, at andre borgerlige partier fik nogle af de hverv, han ellers skulle bestride. 

Det eneste hverv udover selve posten i regionsrådet, som han beholdt, var pladsen i regionsrådets mest centrale udvalg, forretningsudvalget.

Kristoffer Hjort Storm blev dermed, bortset fra regionsrådsformand Mads Duedahl (V), det eneste af de 41 regionsrådsmedlemmer, der ikke har andre udvalgsposter end posten i forretningsudvalget.

Sammenfald af møder

På mandag mødes det nye regionsråds forretningsudvalg for første gang. På dagsordenen står blandt andet godkendelse af en mødeplan for udvalget og for regionsrådet. 

Sammenholder man dette forslag med mødeplanen for byrådspolitikerne i Aalborg, kan man se, at 14 af de 22 forretningsudvalgsmøder holdes præcist samtidig med møder i Aalborgs økonomiudvalg, og at fem af de 15 regionsrådsmøder ifølge forslaget holdes samme eftermiddag, som der er byrådsmøde i Aalborg.

Regionsrådsmøder har hidtil været holdt om tirsdagen, men foreslås nu flyttet til om mandagen kl. 13 - hvilket uden tvivl bifaldes af de to folketingsmedlemmer, der sidder i det nye regionsråd. Mandag er nemlig normalt mødefri i Folketinget.

Forsøger at nå begge

Flytningen betyder til gengæld, at fem gange vil Kristoffer Hjort Storm risikere at måtte gå fra regionsrådsmødet i utide for at nå byrådsmødet, der holdes samme dag kl. 16.

DF-politikeren siger, at især de mange sammenfald mellem møder i forretningsudvalg i regionen og økonomiudvalg i byrådet er "ikke holdbare".

- Derfor har jeg sendt mine kolleger i regionsrådet et forslag om at ændre tidspunktet for møderne i forretningsudvalget til mandage kl. 13 i stedet for klokken ni som hidtil. Det vil betyde, at jeg lettere kan nå at deltage begge steder, siger han.

Kristoffer Hjort Storm har, siger han, "en ret klar forventning" om, at kollegerne vil følge hans forslag.

- Jeg vil blive ret skuffet, hvis det ikke lykkes, siger han.

Han vil ikke på forhånd forholde sig til, hvilke konsekvenser det kan få, hvis kollegerne ikke flytter mødetidspunkterne.

Selv kan Kristoffer Hjort Storm ikke tage del i diskussionen i regionsrådets forretningsudvalg om mødeplanen på mandag. Han er nemlig samtidig til det første møde i Aalborg byråds økonomiudvalg!


Seneste nyt

fra Nordjylland