00:40

Lindholm Høje er udgravet for mange år siden, så hvis gerningsmændene havde håbet at gøre et spektakulært vikingefund, så er der intet at komme efter. Det er i øvrigt også ulovligt, at grave på fortidsminder, oplyser Nordjyllands Historiske Museum. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

1 af 2

Fortidsminde skamferet: - De har ødelagt en del af vores fælles historie

Gerningsmænd har gravet 30 til 40 centimeter dybe huller blandt stensætningerne på Lindholm Høje.

Gravpladsen Lindholm Høje er blevet udsat for groft hærværk. En eller flere gerningsmænd har gravet dybe huller i det fredede fortidsminde.

- Det virker påfaldende med to tilfældige huller af den størrelse. Vi kan se, at der er brugt en lille feltspade til at grave med, og at hullerne er 30 til 40 centimeter dybe. Det er af så grov karakter, at hvor vi normalt bare ville anmelde hærværket til Slots- og Kulturstyrelsen, så har vi været nødt til også at politianmelde det, siger Lone Andersen, der er arkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, og som har ansvaret for tilsyn med fredede fortidsminder i Nordjylland.

Hærværket er sket henover påsken, og hullerne er 30-40 cm dybe. Det er af så grov karakter, at sagen er politianmeldt, oplyser Nordjyllands Historiske Museum Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Hærværket blev opdaget påskedag, og det er ikke første gang, Nordjyllands historiske Museum oplever hærværk på fortidsminder.

- Hver gang det sker, går det direkte i mit arkæologi-hjerte. Det er en blanding af frustration og græmmelse over, at nogle mennesker har så skidt en moral. Det er ualmindeligt hæsligt at se på, siger Lone Andersen, der desuden fortæller, at gravskænderi og hærværk af denne type er en stigende tendens på nationalt plan.

Også hos Slots- og Kulturstyrelsen er de forargede over hærværket.

- De har ødelagt en del af vores fælles historie, og ødelæggelserne svarer til, at man går ud på en kirkegård, vælter gravsten og graver i jorden, siger Lars Bjarke Christensen, som er arkæolog og konsulent ved Slots- og Kulturstyrelsen.

Motivet er ukendt

Hærværket er sket blandt højens næsten 700 ikoniske stensætninger, som hver især markerer en grav fra den yngre jernalder til og med vikingetiden. Det vil sige perioden fra 400 til 1050 år efter Kristi fødsel

Det vides ikke, hvad der har fået gerningsmændene til at grave løs i Lindholm Høje, men hvis de gik efter at gøre et spektakulært vikingefund, har de gravet forgæves.

På Lindholm Høje kan man se næsten 700 stensætninger, som hver især markerer en grav fra perioden yngre jernalder til og med vikingetiden. Stedet er derfor et af Danmarks kendteste og mest ikoniske vikingesteder. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

- Det er virkelig dumt, for hele området er jo udgravet for mange år siden, så der er ikke noget at komme efter, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum.

Han understreger, at museet på ingen måde mistænker nogle af de mange detektorfolk, som museet til dagligt arbejder sammen med.

Hærværket på Lindholm Høje kan blive en bekostelig affære for museet. Regningen for at reetablere fortidsmindet kan potentielt løbe op i 100.000 kroner eller mere. Nordjyllands Historiske Museum arbejder på at få det berørte område reetableret hurtigst muligt, men Lone Andersen anslår, at der godt kan gå et par uger, inden politisagen er afsluttet.