LIGE NU:

Sag om udvist trækker ud: Ingen hjælp til Andreas' mor

Tilsyneladende har de danske myndigheder ikke forsøgt at få hjælp fra andre EU-landes ambassader i Cambodja, der ville kunne udlevere de nødvendige tilladelser til Thida Den, så hun kan komme hjem til sit barn.

De danske udlændingemyndigheder havde travlt med at smide Thida Den fra Brønderslev ud af Danmark til Cambodja. Det gik faktisk så så hurtigt, at de overså en EU-dom, der ellers netop var indført som praksis i Udlændingenævnet.

EU-dommen – den såkaldte Chavez-Vildez-dom - beskytter børn mod at få deres forældre udvist, hvis børnene er meget afhængige af dem. På tidspunktet for sin udrejse ammede Thida sin dengang bare fire måneder gamle søn Andreas, der siden morens udvisning har vist tegn på mistrivsel. Han tager bl.a. ikke aldersvarende på i vægt.

Selv om Udlændingenævnet har erkendt sin fejl, og selv om Udlændingestyrelsen har genoptaget hendes sag om familiesammenføring med direkte henvisning til EU-dommen, så nøler myndighederne med at hjælpe Thida tilbage til sit barn.

Tilsyneladende har de danske myndigheder ikke forsøgt at få hjælp fra andre EU-landes ambassader i Cambodja, der ville kunne udlevere de nødvendige tilladelser til Thida Den, så hun kan komme hjem til sit barn. De har tilsyneladende heller ikke overvejet at sende en dansk ambassadefunktionær fra et naboland til Cambodja for at løse sagen i en fart.

Efter at TV2 Nord begyndte sin omtale af sagen og bl.a. gjorde opmærksom på den nævnte EU-dom, der beskytter børn mod at få forældre udvist, har Udlændingestyrelsen genoptaget Thida Dens familiesammenføringssag og dermed spørgsmålet om opholdstilladelse i Danmark. I et brev til familien skriver styrelsen, at sagen forventes afgjort, så snart de har fået nye oplysninger i sagen – eller senest om tre uger.

Nu er der foreløbigt gået én uge uden resultat.

Spørgsmål til minister - ingen svar

TV2 Nord har forsøgt at få Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at besvare de oplagte spørgsmål, som sagsbehandlingen og fejlene rejser, og som ministeren i sidste ende har ansvaret for. TV2 Nord sendte således mandag følgende spørgsmål til den ansvarlige minister:

 • Hvad gør Udlændingestyrelsen (US) for at hjælpe Thida Den hurtigt tilbage til sit barn?
   
 • Er der forsøgt at få bistand fra f.eks. den danske ambassade i Thailand eller Viet Nam?
   
 • Er der forsøgt at få hjælp fra Udenrigsministeriet?
   
 • Er der forsøgt at få hjælp fra andre ambassader fra EU-unionen?
   
 • Hvilken kompensation vil den danske stat yde på baggrund af de fejl, der er begået?

Ministeren har ikke ønsket at besvare spørgsmålene.

Svar fra Udlændingestyrelsen

TV2 Nord har søgt svar på de samme spørgsmål hos Udlændingestyrelsen, som nu har sendt følgende svar:

”Udlændingenævnet hjemviste den 26. oktober 2020 sagen til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling med henblik på, at styrelsen kunne foretage en vurdering af, hvorvidt Thida Den på baggrund af oplysninger om fællesbarnet Andreas, der er dansk statsborger og født den 8. juni 2020, kunne aflede en opholdsret i Danmark.

Den 28. oktober 2020 bad vi Thida Dens advokat om at sende yderligere oplysninger om barnet til brug for sagens behandling. Vi oplyste samtidig, at Thida Den har ret til at opholde sig i her i landet under sagens behandling, samt at Thida Den i forlængelse heraf ville kunne få udstedt en tilbagerejsetilladelse til Danmark ved henvendelse til en dansk repræsentation.

Den 29. og 30. oktober 2020 har vi løbende telefonisk orienteret Thida Dens advokat om styrelsens afdækning af mulighederne for den praktiske udstedelse af en tilbagerejsetilladelse til den pågældende. Vi har herunder oplyst, at der ikke er en dansk repræsentation i Cambodja, og at det efter konsultation af Udenrigsministeriet er afklaret, at der heller ikke i Cambodja er udenlandske repræsentationer, som kan bistå Danmark i denne forbindelse.

Vi har oplyst, at nærmeste danske repræsentationer er i henholdsvis Vietnam og Thailand, men at det for tiden grundet Covid-19 ikke er muligt at indrejse i Vietnam. Thida Dens ægtefælle har i den anledning oplyst, at det ikke er muligt for Thida Den at rejse til Thailand og herfra søge om en tilbagerejsetilladelse. Vi har i forlængelse heraf oplyst, at styrelsen vil bemyndige udstedelse af en tilbagerejsetilladelse til enhver dansk repræsentation efter Thida Dens valg. Det er hertil oplyst fra Thida Dens ægtefælle, at det umiddelbart ikke er muligt for Thida Den på nuværende tidspunkt at udrejse fra Cambodja.

For så vidt angår spørgsmålet om kompensation så kan vi henvise til Udlændingenævnet, da det er en sagsbehandlingsfejl herfra, der har bragt Thida Den i den aktuelle situation.”

Udlændingestyrelsen er således indstillet på, at give Thida Den tilladelse til at vende tilbage til Danmark, men som TV2 Nord netop i et indslag har gjort opmærksom på, er Thidas Dens aktuelle problem at komme ud af Cambodja, og på det punkt er der indtil videre ingen hjælp at hente fra de myndigheder, som sendte hende ud af landet på et fejlagtigt grundlag.

line teaser billede

Derfor blev Line løsgænger: - Det ville de jo aldrig nogensinde sige til en mand

img_8574.jpg

Politiet efterlyser lastbilchauffør: Kan have oplysninger om trafikdræbt 20-årig

Hendes Majestæt Dronningen i Vesthimmerland

Dronningen sender hilsen fra sin jagthytte i Vesthimmerland

def_thumb,50_percent

play Det bliver en solrig dag i det nordjyske

line teaser billede

Derfor blev Line løsgænger: - Det ville de jo aldrig nogensinde sige til en mand

img_8574.jpg

Politiet efterlyser lastbilchauffør: Kan have oplysninger om trafikdræbt 20-årig

Til forsiden

Til forsiden