Seneste nyt:

27 millioner kroner til fisketrappe i Sæby

Staten har givet tilsagn til Frederikshavn Kommune om 27 millioner til en fisketrappe ved Sæby Vandmølle.

En bevilling på 27 millioner kroner fra staten gør det muligt for Frederikshavn at føre projektet ud i livet efter 41 års tilløb. Projektet åbner for at fisk frit kan passere Sæby Vandmølle. Kommunen har tidligere fået afslag på ansøgninger til projektet, men denne gang var der bid. 

- Det er en stor glæde, at staten nu bevilliger så stort et beløb til et kostbart projekt, som betyder meget for mange lokale, men også for vores turister. Vi vil gerne give fiskene fri passage ved vandmøllen. Samtidig ønsker vi at bevare de kulturhistoriske værdier, så kommende generationer fortsat kan se, hvordan man i gamle dage udnyttede vandkraften, udtaler Karsten Thomsen, der er formand for Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune, i en pressemeddelelse.

100 kilometer vandløb

Næste skridt i processen er, at yderligere undersøgelser i området ved Sæby Mølle skal afsluttes af kommunen, samtidig med at kommunen også laver den endelige plan omkring projektet færdig.

Når projektet er færdigt, vil det åbne for omkring 100 kilometer vandløb opstrøms vandmøllen. Kommunen har tidligere gennemført andre projekter til gavn for livet i vandløbene. Blandt andet et stort projekt med genslyngning af Sæby Å ved det tidligere Sæbygård Dambrug.

Pengene til fisketrappen vækker glæde hos en af dem, der i mange år har kæmpet for fisketrappen.  

 - Det er fuldstændig fantastisk. Det sker efter en 41 år lang kamp, siger lystfisker Jesper Christensen.


6,5 millioner til Elling Å  

Foruden de 27 millioner til fisketrappen ved Sæby Vandmølle, så har staten også givet tilsagn om 6,5 millioner kroner til et projekt, der skal sørge for, at fisk og det øvrige dyreliv i Elling Å kan passere Mariendal Mølle. 

Arbejdet med at føre projektet ud i livet starter, når alle tilladelser er på plads. 

   


  


    

laura

play Åbent hus-arrangement får gymnasieelever i skole på en lørdag

20211127-100945-L_5Mb

Morten fra Brovst fanget i corona-kaos i Amsterdam

def_thumb,50_percent

play Børglum Kloster åbner for de private stuer

070620 Fitnesscentre og svømmehaller ved ikke hvilke regler, de skal forholde sig til ved åbningen i morgen.

Torben Keller nåede at gå baglæns 51,2 kilometer på 14 timer

laura

play Åbent hus-arrangement får gymnasieelever i skole på en lørdag

20211127-100945-L_5Mb

Morten fra Brovst fanget i corona-kaos i Amsterdam

def_thumb,50_percent

play Børglum Kloster åbner for de private stuer

Til forsiden

Til forsiden