Kræver nyt udbud: Omstridt botilbud i Vrå kan ikke levere det lovede

Botilbuddet Norden i Vrå har ikke været i stand til at overbevise Udlændingestyrelsen om, at de kan opfylde den kontrakt, som de har indgået med styrelsen om etablering af et bosted for udviste asylansøgere. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Udlændingestyrelsen vil nu lave et hasteudbud på opgaven, hvor der skal laves botilbud for op til 20 udviste asylansøgere med særlige udfordringer.

I begyndelsen af juli indgik Udlændingestyrelsen kontrakt med Botilbuddet Norden om, at gruppen af udviste asylansøgere skulle indkvarteres på adressen Bakkevej 1 i Vrå, men blækket var knapt tør på kontrakten, før der blev skabt usikkerhed om aftalen.

Rod i godkendelserne

Det viste sig nemlig, at Botilbuddet Norden ikke havde styr på godkendelserne, så ejendommen i Vrå var kun godkendt til at have syv personer indkvarteret og ikke 20, som de havde indgået kontrakt med Udlændingestyrelsen om, og derfor er kontrakten nu annulleret.

I en pressemeddelelse skriver Udlændingestyrelsen:

- Udlændingestyrelsen har vurderet, at Botilbuddet Norden ApS ikke kan opfylde betingelserne i kontrakten, som blev indgået mellem parterne efter gennemførslen af det netop afsluttede udbud.

Hvis Botilbuddet Norden skulle opfylde betingelserne i kontrakten og indkvartere 20 personer på adressen i Vrå, så vil det kræve en ny landzonetilladelse og måske også en ny lokalplan. En proces som ifølge Hjørring Kommune vil strække sig over et år.

Hjørring Kommunes borgmester, Søren Smalbro, udtalte sig onsdag om nyheden til TV2 Nord: 

Udlændingestyrelsen har bedt Botilbuddet redegøre for, hvordan de ville leve op til den kontrakt, som blev indgået. De svar, som der er fremkommet har gjort, at man nu river kontrakten i stykker.

- Botilbuddet Norden ApS er ikke fremkommet med dokumentation eller en tilbagemelding, der i fornødent omfang betrygger Udlændingestyrelsen i, at Botilbuddet Norden ApS kan opfylde forpligtelserne efter kontakten om at indkvartere op til 20 beboere per 1. september 2022, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Botilbud: "Vi siger ingenting"

TV2 Nord har i dag forsøgt at få en forklaring fra Botilbuddet Nordens tre ejere på, hvordan de stiller sig til annulleringen af kontrakten, men ejerne har ikke ønsket at udtale sig.

- Det må du spørge Udlændingestyrelsen om. Jeg siger ingenting. Jeg har ingen kommentarer, siger en af de tre ejere, Lars Helmer Gadekær, hvorefter telefonsamtalen bliver afbrudt.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med de to øvrige ejere af Botilbuddet Norden Kristian Vive Pedersen og Lasse Tvede Rasmussen. 


Seneste nyt

fra Nordjylland