LIGE NU:

Europæiske bisoner er flyttet ind i Lille Vildmose

Europas største landlevende pattedyr kan fremover ses i den sydlige del af Lille Vildmose.

Syv store, nye beboere rykkede mandag ind i den sydlige del af Lille Vildmose. Her blev en flok europæiske bisoner, de såkaldte visenter, nemlig sat ud i et cirka 4000 hektar stort område omkring Tofte Skov.

Det er Aage V. Jensen Naturfond, som ejer størstedelen af Lille Vildmose, der står bag projektet med at udsætte bisonerne. Visenterne vejer op imod et ton, og de skal være med til at give en mere rig natur i Lille Vildmose.

- En voksen visent kan æde 30 til 60 kilo biomasse i døgnet, og den er i højere grad end krondyret en grovæder, som giver en lysåben skovnatur. I kraft af sin vægt træder visenten skovbunden mere op, end kronvildtet gør, og den skaber dermed spirebede til urter og bar jord til flere insektarter. Også når dyrene støvbader, giver de livsrum til insekter, der er knyttet til bar jord. Desuden arbejder visentens tykke pels i mangfoldighedens tjeneste ved at transportere frø omkring i terrænet, så dyrene bidrager til frøspredning, siger Jacob Skriver, der driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond.

Flokken kan blive stor

De syv dyr, der er blevet sat ud mandag, kommer fra Holland, og senere bliver yderligere otte visenter en del af flokken. Det er målet, at flokken på sigt måske kommer til at tælle helt op til 50 visenter.

- Med en bestand af europæiske bisoner kan vi øge naturværdien i egeskovene i Tofte Skov, der i forvejen huser nogle af Danmarks mest artsrige bestande af insekter og svampe. Og visenterne må hellere end gerne gå voldsomt til værks og skrælle bark af bøgetræer. I naturskoven er der ikke noget, der hedder skrælleskader. Her er afbarkning en del af variationen og naturrigdommen, siger Jacob Skriver.

Øger biodiversiteten

Det er Aalborg og Mariagerfjord Kommune, der i fællesskab står for den daglige naturpleje i Lille Vildmose, og erfaringer fra Bornholm, hvor der også er udsat europæiske bisoner, viser, at dyrene gør en stor forskel for biodiversiteten.

- På Bornholm har visenter i en årrække levet på 200 hektar af øens store skov Almindingen. Det har resulteret i en mere artsrig bundvegetation i egeskoven. Visenten vil også komme til at øge naturværdien i egeskovene og sletterne i Lille Vildmose, fordi de vil æde af de stride og næringsfattige græsarter som bjerg-rørhvene og blåtop, der er til skade for mangfoldigheden, men som kronvildtet vælger fra, siger Rita Buttenschøn, der er seniorrådgiver på Københavns Universitet.

Verdensbestanden af europæisk bison tæller ifølge Aage V. Jensen Naturfond omkring 8.500 dyr, hvoraf de 7.000 lever frit i naturen, mens cirka 1.500 lever under hegn i forskellige former. Visenten bliver dog fortsat betragtet som en art, der risikerer udryddelse.

Syv europæiske bisoner er flyttet ind i Lille Vildmose, hvor de skal hjælpe med at øge biodiversiteten i området.