LIGE NU:

Udligningsreform: Det siger de nordjyske borgmestre

Regeringen har kort før middag fremlagt sit bud på en ny udligningsreform, der skal sikre, at der er det samme niveau af velfærd uanset, hvor man bor.

Leon Sebbelin (R), Rebild Kommune

Hvad synes du om regeringens bud på en ny udligningsreform?

- Det ser ud, som om man tager fat i nogle af de udfordringer, der har været. Vi ville jo gerne have, at det blev enkelt, gennemskueligt og vigtigst - forudsigeligt. Og det tror jeg, er ved at blive indarbejdet. For hvert år har det jo været sådan, at vi har været nervøse for, om vi nu også fik nok fra udligning. Det har jo svinget meget gennem årene. 

Hvad kommer det til at betyde for borgerne i Rebild Kommune?

- Vi skal have lejlighed til at se dybere ned i tallene, før vi kan sige noget. Jeg glæder mig til i morgen, når vi har nogle tal. Det bliver svært at undvære penge, men det er jo sådan, det er.  

 

Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg Kommune

Hvad synes du om regeringens bud på en ny udligningsreform?

- Jeg synes, det ser ganske velafbalanceret ud. Både for Aalborg og for resten af Nordjylland - ja og hele Danmark. Det ser ud til, at vi kommer til at vinde lidt, på det her, men vi ved endnu ikke helt præcist, hvordan det kommer til at se ud. Beskæftigelsestilskuddet bliver håndteret i den her reform, og det er virkelig godt for Aalborg Kommune. 

Hvad kommer det til at betyde for borgerne i Aalborg Kommune?

- Det betyder, at vi kan fastholde den velfærd, vi har. 

Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune

Hvad synes du om regeringens bud på en ny udligningsreform?

- Jeg har valgt at være positiv omkring det, men jeg synes godt nok, at det har været meget overordnet i dag. Vi kan ikke se, hvordan det kommer til at påvirke vores økonomi i Morsø. 

- Så vidt jeg kan forstå, skal der stadig være puljer til vanskligt stillede kommuner, og så synes jeg, at man taber hele meningen med en reform. For så er vi også i fremtiden afhængige af puljer, som vi skal søge år for år. Formålet med en reform var vel, at vi kommuner kunne kende vores tilskud langsigtet og planlægge velfærden efter det. 

Hvad kommer det til at betyde for borgerne på Mors?

- Jeg synes, det har skabt flere spørgsmål end svar, og det er jeg lidt skuffet over. Vi må jo vente til i morgen med at få nogle tal.

 

Mikael Klitgaard (V), Brønderslev Kommune

Hvad synes du om regeringens bud på en ny udligningsreform?

- Jeg synes, det er godt, at der endelig er kommet et udspil til en udligninsreform, det har vi i Brønderslev glædet os til længe. Jeg kan se nogle gode detaljer i det, og generelt ser det positivt ud.

- Men jeg synes, staten selv skal lægge flere penge i udligningen. De lægger 0,5 milliard kroner i, men de måtte da gerne lægge 1,5 milliader kroner mere oven i. Regeringen vil gerne dyrke velfærden - så synes jeg, de skal give kommunerne muligheden for at gøre netop det. 

Hvad kommer det til at betyde for borgerne i Brønderslev?

- Umiddelbart ser det ud til, at vi på flere parametre får flere penge, men om det er nok, ved jeg ikke. 

 

Arne Boelt (S), Hjørring Kommune

Hvad synes du om regeringens bud på en ny udligningsreform?

- Det ser jo ud til, at vi kommer til at modtage moderat. Det er nogenlunde godt nok, men vi må jo vente at se, hvad det bliver til, når det er forhandlet færdigt, men det ser ikke ud til, at det løser alle vores problemer.

Hvad kommer det til at betyde for borgerne i Hjørring?

- Nu skal vi jo først se tallene. Lige nu ved vi ikke, hvor mange penge, det reelt er.

 

Mogens Gade (V), Jammerbugt Kommune

Hvad synes du om regeringens bud på en ny udligningsreform?

- Jeg tror, det er de rigtige takter, men jeg tror slet ikke, det er nok. At 1,4 milliarder kroner skal omfordeles mellem kommunerne, er for lille et beløb. Jeg er bekymret for, at det er nok - og om alle de nordjyske kommuner får nok.

- Jeg kan se, at vi er nogle af dem, der skal modtage et moderat beløb. I alle andre beregninger har vi været en af de kommuner, der har skullet have mest, men der er selvfølgelig mange usikkerheder, når ikke vi har tallene.

- Men der er da noget med justeringen af udlændinge-udligningen. Det er jo noget, vi har valgt at køre en retssag om, og det ser ud til, at det er noget, de anerkender i det nye udspil.

Hvad kommer det til at betyde for borgerne i Jammerbugt?

- Det er alt for tidligt at sige, vi må have regnemaskinen frem i morgen, når vi får nogle tal.

 

Karsten Nielsen (O), Læsø Kommune

Hvad synes du om regeringens bud på en ny udligningsreform?

- Hvis vi tolker det rigtigt, får vi 18 millioner kroner mere i den her udligningsreform, og så kan vi godt være rimeligt tilfredse.

- I oplægget fra regeringen blev der flere gange henvist til yderkommuner og ø-kommuner, så vi føles os tilgodeset på Læsø.

- Vi har altid sagt, at det ikke er sikkert, at udligningsreformen ender med at kunne løse alle udfordringer, som vi har på Læsø. Men så har vi aftaler med indenrigsministeren og hendes embedsmænd om, at vi kan kigge på andre løsninger.

Hvad kommer det til at betyde for borgerne på Læsø?

- Vi har et efterslæb i naturpleje, så det vil være et sted, hvor man vil kunne se det. Derudover vil man kunne se det på anlægsbudgettet, hvor vi har et efterslæb på nogle af vores bygninger, som vil skulle ses efter i sømmene.