Rold Skov bliver ikke naturnationalpark - og det skaber glæde og lettelse

Mange havde set Rold Skov som en oplagt naturnationalpark, men i Rebild Kommune har det aldrig været ønsket. Derfor er der lettelse over, at området ikke blev en af de ti naturnationalparker, der blev udpeget torsdag.

Med ønsket om at styrke biodiversiteten i Danmark udpegede miljøminister Lea Wermelin torsdag morgen ti nye naturnationalparker.

I Nordjylland blev Læsø og Hanstholm udpeget, men på den 22 navne lange bruttoliste, som de ti nye parker er valgt ud fra, figurerede også Rold Skov.

Der har imidlertid været modstand fra Rebild Kommune, hvor såvel politikere som en række friluftsforeninger har kæmpet imod at få prædikatet "naturnationalpark" på Rold Skov.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi ikke blev udpeget. Jeg vil gerne kvittere ministeren for, at vi har haft en god dialog, og at hun tilsyneladende har lyttet til os. Det er betryggende, at man kan tale om tingene på den måde, siger borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V).

Han understreger, at Rebild Kommune ikke er imod ønsket om at fremme biodiversiteten, tværtimod faktisk. Men det mener man ikke, at man behøver at være naturnationalpark for at gøre.

- Vi har fuld forståelse for, at man skal gøre noget for biodiversiteten, og det gør vi allerede i vid udstrækning. Vi har for eksempel Det Grønne Råd, og vi har projekter i gang omkring Lindenborg Å, siger Jesper Greth.

Imod indhegning

Men i Rebild har man altså været bekymret for, at en udpegning til naturnationalpark kunne få konsekvenser for den måde, man kunne bruge Rold Skov på. I naturnationalparkerne skal der udsættes "store græssere", og det vil indebære, at man skal indhegne dele af Rold Skov.

- Vi er jo en natur- og outdoorkommune, og skoven med dens muligheder er en del af vores DNA og tiltrækker såvel turister som tilflyttere. Der er tusinder, der bruger Rold Skov på gåben, til løbeture, på mountainbike eller hesteryg.

- Den statslige del af Rold Skov ligger lige i midten af skoven, og vi var bekymrede for, at det ville få store konsekvenser for vores muligheder for at bruge skoven, hvis den del skulle indhegnes, og skoven dermed ville blive opdelt, siger Jesper Greth.

Også blandt en lang række af Rold Skovs aktive brugere er der tilfredshed med, at Rebild Kommune altså ikke bliver hjemsted for en naturnationalpark.

Under navnet "Friluftsnetværk Rold Skov" er omkring 30 foreninger gået sammen og har i udvælgelsesprocessen udtrykt deres bekymring for, hvilke konsekvenser det kunne få for deres aktiviteter, hvis Rold Skov skulle være naturnationalpark.

- Vi er glade for det, og vi er især glade, hvis det her skyldes, at man har lyttet til os, for vi har brugt meget tid på at fortælle om vores bekymringer, så det er dejligt, at regeringen og forligspartierne har lyttet, siger Henrik Grøn, som er initiativtager til Friluftsnetværk Rold Skov.

Ærgrelse over processen

De har blandt andet også været bekymrede over, at en mulig indførelse af græssende dyr ville begrænse bevægelsesfriheden og de aktiviteter, som mange af foreningerne udøver i Rold Skov.

Han ærgrer sig dog lidt over processen, som han mener har været for kort og uden den store borgerinddragelse, og hvor debatten til tider har været meget polariseret, så det i stedet for at finde balance nærmere har handlet om at være for eller imod naturen.

- Der er blevet gravet nogle grøfter i den her proces, og dem skal vi have dækket til igen. Det har vi også et ansvar for, siger Henrik Grøn, som dog understreger, at han og resten af netværket aldrig har haft til hensigt at opponere mod øget biodiversitet.

- Vi er ikke imod naturen. Vi er ikke imod indsatsen for forøget biodiversitet. Men vi mener, at man skal finde en balance, og det mener vi, at man har rig mulighed for i Rold Skov. Og det har vi stadigvæk. Nu har vi bare ikke en stram ramme fra miljøministeren, som man skal finde den balance inden for, og det er vi rigtig glade for, siger Henrik Grøn.

Udover de nyudpegede naturnationalparker på Læsø og ved Hanstholm er Tranum i forvejen naturnationalpark.Seneste nyt

fra Nordjylland