LIGE NU:

Se hvilke arbejdspladser, der flytter til Region Nordjylland

Her kan du se antallet af nye statslige arbejdspladser i Nordjylland, og hvor de placeres.

Aalborg etableres 153 nye arbejdspladser ifm. det nye hovedkvarter for Motorstyrelsen, der får til opgave at følge udviklingen på motorområdet tæt og sikre, at kontrollen er tilstrækkeligt robust. Desuden flyttes 3 arbejdspladser fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncernfælles funktion vedrørende udbud til Geodatastyrelsen i Aalborg.

Hjørring løser Statens Administration i dag en betydelig del af statens løn- og regnskabsopgaver, mens også Forsvarsministeriets Regnskabstjeneste er placeret i byen. Med afsæt i kommende analyser af muligheden for, at Statens Administration bl.a. håndterer nye opgaver for eksisterende kunder eller tilsvarende opgaver for flere myndigheder end i dag, vil der blive tilført yderligere arbejdspladser til byen. Det endelige antal årsværk vil skulle afklares i forbindelse med analyserne, men der forventes at være tale om i størrelsesordenen 75 årsværk, herunder fra Justitsministeriets område. Herudover overdrages 20 arbejdspladser fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration vedrørende 1. linje support på systemerne Navision
Stat, IndFak, RejsUd, SLS, SP, HR-løn, Campus, brugeradministration, den fællesstatslige HR-løsning og budgetsystemet. Arbejdspladserne omhandler endvidere opgaver vedrørende rejseadministration, interne serviceopgaver for Statens  dministration, administration af bevilling til nationale eksperter, dele af Finansministeriets personaleadministration samt den samlede interne regnskabsfunktion i Finansministeriet. Den generelle styrkelse af skatteforvaltningen indebærer derudover 17 nye arbejdspladser til Skattestyrelsen i Hjørring.

Nordjylland får knap 400 nye statslige arbejdspladser i den statslige udflytning.
Nordjylland får knap 400 nye statslige arbejdspladser i den statslige udflytning.

Thisted etableres 51 nye arbejdspladser som en del af den nye Gældsstyrelse under Skatteministeriet.

Frederikshavn placeres Lønmodtagernes Garantifond i ATP’s regionale center i byen. Fonden administreres af ATP og ledes af arbejdsmarkedets parter. Derudover placeres ATP’s tekniske og administrative drift af den nye Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler ligeledes ifm. ATP’s regionale Center i byen. Regeringen vil skabe grundlag for at flytte Miljømærkesekretariatet, der varetages af Miljømærkning Danmark, til Løgstør.

Hobro etableres en uddannelsesstation for professionsbacheloruddannelsen i eksport og
teknologi, der baseres på UCN i Aalborg.

I Region Nordjylland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser:

  • Brovst: Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd (11 arbejdspladser)
  • Brønderslev: Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (4 arbejdspladser) 
Både skuffelse og glæde over udmelding.
japanske kirsebærtræer bislev natur blomster blomstrer forår

play Nu blomstrer kirsebærtræerne i Bislev: Træerne er Peters hjertebarn

Flyspotter

play Flyspotteren Per så F-16-fly mellemlande: - Man skal have noget at prale af

Flemming Helsing, naturforvalter

play Nyt initiativ giver håb for dyrelivet i Hammer Bakker

170521 Hjørring Revyen

play Hjørring Revyen er tilbage efter ufrivillig pause: - Det er jo en forløsning

japanske kirsebærtræer bislev natur blomster blomstrer forår

play Nu blomstrer kirsebærtræerne i Bislev: Træerne er Peters hjertebarn

Flyspotter

play Flyspotteren Per så F-16-fly mellemlande: - Man skal have noget at prale af

Flemming Helsing, naturforvalter

play Nyt initiativ giver håb for dyrelivet i Hammer Bakker

Til forsiden

Til forsiden