SENESTE NYT:

Et år efter Svinkløv-brand: 700 danske overnatningssteder har ikke forsvarlig brandsikkerhed

En ny opgørelse viser, at over 700 overnatningssteder i Danmark, der er opført før 2007, ikke har ordentlig brandsikkerhed. Det er bekymrende tal, som kræver politisk handling nu, lyder det fra Danske Beredskaber.

Brandsikkerheden på ældre overnatningssteder i Danmark er ud fra en beredskabsfaglig vurdering langt fra god nok. Det er konklusionen på baggrund af en ny opgørelse af brandtekniske installationer på overnatningssteder, som er opført før 2007.

Opgørelsen er forud for årsdagen for, at Svinkløv Badehotel nedbrændte den 26. september 2016.

- Jeg vidste godt, at det stod skidt til med brandsikkerheden på mange ældre overnatningssteder i Danmark. Men jeg er faktisk rystet over, at tallet er så højt, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, i en pressemeddelelse.

Overnatningssteder på en enkelt etage bør ifølge Danske Beredskabers faglige vurdering som minimum have et simpelt varslingsanlæg installeret i hvert soverum. Alligevel er dette ikke tilfældet for 124 ud af 275 ældre enkeltetages overnatningssteder i Danmark. I Nordjylland gør det sig gældende på 17 ud af 25 overnatningssteder, der blot har en etage. 

For overnatningssteder på flere etager står det endnu værre til. Her bør man ifølge Danske Beredskaber som minimum have et automatisk brandalarmeringsanlæg, der virker i alle soverum for at opnå forsvarlig brandsikkerhed. 615 ud af 837 ældre overnatningssteder fordelt over hele landet opfylder ikke den anbefaling. Det svarer til 73,4 procent. I Nordjylland står det galt til på 96 ud af 111 overnatningssteder. Det svarer til alarmerende 86,5 procent.

- Det er vigtigt at skelne mellem overnatningssteder på én eller flere etager. Når et overnatningssted har mere end én etage, er det vores klare faglige vurdering, at der til enhver tid bør være installeret som minimum et automatisk brandalarmeringsanlæg, så man også varsles, selv om man ligger og sover på en helt anden etage, end hvor det brænder, siger Bjarne Nigaard.

quote Det er tankevækkende, at sikkerheden for vores børn, turister eller forretningsrejsende ikke er lige så meget værd, som den er for ældre

Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber

Tallene fra undersøgelsen dækker over overnatningssteder, der er bygget i 2006 eller tidligere, som landets 24 kommunale beredskaber har haft tilgængelige informationer og arkivmateriale på. I alt er der indhentet data på 1.307 overnatningssteder, hvoraf datamængden ikke har været tilstrækkelig til at kunne konkludere på for 195 af overnatningsstederne.

- Vi kan ud fra årelang erfaring konstatere, at særligt på overnatningssteder, hvor folk enten ikke er kendt med bygningen eller behøver hjælp til at komme derfra, spiller det en altafgørende rolle, at der automatisk og hurtigt alarmeres, hvis der opstår brand, siger sekretariatschefen.

quote Vi har forsøgt at råbe vagt i gevær, siden Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden for et år siden. Nu er der sat tal på, som kun understreger alvoren i den bekymring, vi er kommet med. 

Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber

Loven er ikke god nok
Men selv om den klare anbefaling fra Danske Beredskaber er, at alle overnatningssteder løbende opgraderes med brandtekniske installationer, foreskriver loven kun, at overnatningsstederne skal leve op til den brandtekniske standard, der blev krævet på opførelsestidspunktet.

Til sammenligning er det lovpligtigt at have installeret et automatisk brandalarmeringsanlæg på samtlige danske plejehjem eller at have døgnbemandet stedet med vagter eller personale.

- Det betyder, at vi på mange ældre hoteller, gamle efterskoler og kursuscentre ser et brandsikkerhedsniveau, som vi i dag ville ryste på hovedet af i et nybyggeri. Det er tankevækkende, at sikkerheden for vores børn, turister eller forretningsrejsende ikke er lige så meget værd, som den er for ældre, siger Bjarne Nigaard.

Danske Beredskaber er interesseorganisation for landets 24 kommunale beredskaber.

- Vi har forsøgt at råbe vagt i gevær, siden Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden for et år siden. Nu er der sat tal på, som kun understreger alvoren i den bekymring, vi er kommet med. Der er behov for, at man fra politisk side beslutter at opdatere kravene til overnatningssteder til nutidens standard og gøre kravene dynamiske, så overnatningsstederne sikkerhedsmæssigt skal følge med tiden, siger Bjarne Nigaard.